V Nitre sa objavilo niekoľko billboardov, ktoré poukazujú na korupciu a klientelizmus. Všimnúť si ich môžete napríklad na Wilsonovom nábreží pri Chrenovskom moste (na foto), ale i na Klokočine, Chrenovej a prezentujú reklamu spoločnosti RegioJet. S určitosťou môžeme povedať, že ide o odpoveď na neschválenie novej autobusovej linky, ktorá mala prechádzať cez Nitru. Regiojetu dal zamietavé stanovisko Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Proti je aj Mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

Spoločnosť s týmto rozhodnutím nesúhlasí a odvolá sa proti nemu na ministerstvo dopravy. RegioJet mal pre novú autobusovú linku Bratislava - Banská Bystrica pripravené nové luxusné autobusy Fun & Relax značky Irizar na podvozku Volvo. Klimatizované autobusy v žltej farbe majú kapacitu 63 miest a cestujúcim majú podľa spoločnosti poskytovať nadštandardné služby za menej peňazí ako konkurencia.

O zámere RegioJetu prevádzkovať linku cez Nitru sme Vás informovali v článku RegioJet chce linku cez Nitru, Nitriansky kraj je proti.

RegioJet billboard Nitra

Vyjadrenie primátora Nitry Jozefa Dvonča (zdroj: FB)

Dopravná spoločnosť RegioJet rozbehla v týchto dňoch štvavú kampaň, ktorej súčasťou sa úplne nepochopiteľne stali predstavitelia samosprávy vo VÚC Nitra a Mesta Nitra. Ostro sa ohradzujeme voči údajom a skutočnostiam, uvedených v elektronických a printových médiách, a tiež na reklamných zariadeniach, ktoré sú nielen klamlivé a znevažujúce, ale vychádzajú z nezistených a nepotvrdených poznatkov, bez vecno-právneho základu. Je to kampaň namierená proti osobe predsedu VÚC a primátora Mesta Nitra, nakoľko tvz. oznamovateľ "RegioJet", resp. "Jančura" je v nepriamom vzťahu s týmito osobami. V rámci správneho konania, vedeného príslušným samosprávnym krajom vo veci vydania licencie na zavedenie vnútroštátnej autobusovej linky vydalo aj Mesto Nitra stanovisko, ktoré nemalo podporný charakter v prospech žiadateľa.

Dôvodom takéhoto postupu boli najmä nasledovné okolnosti:

- vydané stavebné povolenie na rekonštrukciu autobusovej stanice v Nitre, čo neumožňuje v nasledujúcich dvoch rokoch vybaviť na nástupištiach ďalšie spoje
- ďalšie zahustenie hlavných ťahov v meste, najmä Štúrovej a Cintorínskej ulice, čo je do istej miery zníženie životného štandardu obyvateľov mesta
- nástup novej spoločnosti na linku Nitra - Bratislava a späť v prepravných časoch, ktoré dlhodobo zabezpečuje dotovaný a súkromný prepravca v dostatočnej kapacite

Zároveň podotýkam, že dotovaný a súkromný prepravca zabezpečujú aj menej lukratívne spoje do iných miest a odľahlejších obcí, kde vidíme dostatočný priestor na realizáciu pre ďalších dopravcov.

Uvedený útok je súčasťou avizovanej kampane, ktorá je v súvislosti so spoločnosťou Regio Jet prezentovaná vo viacerých elektronických a printových médiách a jej súčasťou sa stali funkcionári samosprávy. Osobne si myslím, že ide o "nový druh marketingu", ktorý by sa dal charakterizovať ako mediálne vydieranie v záujme získania licencie, čiže podnikateľského prospechu prostredníctvom vyvíjania tlaku v zaplatených reklamných článkoch a na bilbordoch. Za 100-tisíc eur sa dá aj napriek logickým argumentom vyvíjať tlak na vydanie licencie a manipulovať verejnú mienku vo svoj prospech.

V náväznosti na vyššie uvedené som sa rozhodol 5. januára 2015 podať na Okresnú prokuratúru v Nitre trestné oznámenie zo spáchania trestného činu ohovárania, zároveň vyzvem listom spoločnosť RegioJet, a tiež bilbordovú spoločnosť na odstránie znevažujúcich bilbordov a súdnou cestou sa budem domáhať ochrany osobnosti, a tiež dobrého mena Mesta Nitra.


Vyjadrenie majiteľa RegioJetu Radima Jančuru

Zdroj: Nitralive.sk