Služobné autá patria viacerým okresným úradom na Slovensku

Situácia s parkovaním pred Okresným úradom v Nitre je neúnosná a neriešená už dlhšiu dobu. V článku Na námestí pred Okresným úradom v Nitre ničia parkujúce autá dlažbu sme upozornili na autá parkujúce priamo na námestí, kde je pomerne nová dlažba. Okrem áut bežných občanov tam však zvykli parkovať aj autá, ktoré sme podľa povolení za oknom identifikovali ako služobné autá okresných úradov z rôznych kútov SR.

Po našom upozornení umiestnila mestská polícia na námestie stĺpiky s páskami, ktoré parkovaniu zabraňujú. Zároveň sme sa dozvedeli, že parkovisko pred Okresným úradom v Nitre bude spoplatnené, pre klientov úradu bude prvá hodina zdarma. Zvýšený počet áut je badateľný od vzniku okresného úradu, ktorý nahradil Obvodný úrad Nitra. V budove úradu na Štefánikovej triede sídli napríklad katastrálny úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor výstavby a bytovej politiky.

V posledných týždňoch parkujú autá prednostov na miestach, kde by bežný občan dostal pokutu - v zákaze vjazdu pod bytovkou na Hodžovej 2 až 8, na miestach v okolí úradu s vyznačenými čiarami (Značka Šikmé rovnobežné čiary (č. V 13) vyznačuje priestor, do ktorého je zakázané vchádzať alebo doň nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie, odbočovanie na miesto mimo cesty alebo na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo na vchádzanie na cestu, pričom nesmú byť ohrození ostatní účastníci cestnej premávky).

Autá s evidenčným číslom X už podľa nového zákona nemajú oprávnenie porušovať predpisy, je nutné mať za čelným sklom povolenie od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Toto povolenie na jednom z áut chýbalo. Zvyšné vozidlá majú teda právo porušiť zákaz vjazdu čo sa v tomto prípade aj stalo. Otázne však je, kde majú parkovať obyvatelia bytov na Hodžovej 2 až 8. Na Hodžovej je parkovanie spoplatnené, pred Okresným úradom v Nitre je nedostatok miest.

Po našej dnešnej sťažnosti sme obratom dostali odpoveď z Okresného úradu v Nitre - pracovník úradu posunul sťažnosť na odbor miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov sekcia verejnej správy MV SR s upozornením a odporúčaním, že prednostovia by mali pri svojich pracovných cestách v Nitre parkovať v Galérii Mlyny, ktorej parkovisko sa nachádza nedaľeko OÚ Nitra. Veríme, že príde k náprave a parkovanie pred Okresným úradom v Nitre sa vyrieši.


Škody Superb zaparkované vo dvore na Hodžovej ulici v zákaze vjazdu

Parkovanie


Služobné autá blokujúce parkovisko pred Okresným úradom v Nitre

Parkovanie

FotogalériaZdroj: Nitralive.sk