Namiesto nových parkovísk pribúdajú parkovacie automaty

Mesto Nitra má zaujímavú politiku ako riešiť parkovanie. Namiesto vytvárania nových parkovísk pribúdajú spoplatnené existujúce miesta, robia sa jednosmerky a maľujú čiary na cestách. Každý občan, ktorý si platí nemalé dane musí byť z tejto situácie rozčarovaný. Isteže parkovanie v centre mesta nie je samozrejmosťou a tak to ani netreba brať.

Parkovacie automaty v poslednej dobe pribudli napríklad pod Kalváriou na Špitálskej, Kasalovej, Jaskyňovej, Robotníckej, Riečnej a Hodžovej ulici, kde sa nachádzajú rodinné domy a nie je to už centrum mesta. Hodžova ulica bola zjednosmernená.

Ako si predstavujeme riešenie?

Roky neriešené parkovanie by spasil aspoň jeden parkovací dom, ideálne pod Svätoplukovým námestím. Isteže je to nákladná záležitosť, ale časom to bude treba, keďže na povrchu miesto nie je. Vhodné miesto pre výstavbu parkovacích domov vidíme aj na mieste parkoviska vedľa budovy Stapring na Vŕšku, pod OD Tesco a pri hlavnej pošte, kde však mesto plánuje spraviť parčík. Smutné je, že automaty mince nevydávajú, treba tak mať presnú sumu, čo je v dnešnej dobe absurdné.

Na sídlisku Klokočina mali stáť tri parkovacie garáže, občania však neprejavili o ne záujem. Informovali sme Vás o tom v článku Parkovacie domy na sídlisku nebudú, nebol o ne záujem

Aký je Váš názor? Ste spokojní s možnosťou parkovania v Nitre?


Parkovací dom by mal v budúcnosti stáť na Wilsonovom nábreží (projekt od Barak architekti)

Parkovací dom Nitra


Parkovací automat pribudol aj na Hodžovej ulici pri budove FF UKF

Parkovanie Nitra


Chalupkova ulica vedúca popri areáli SPU je rozbitá a plná áut, stávajú tu aj autobusy počas zápasov v hale

Parkovanie Nitra


Obľúbené miesto na parkovanie je aj chodník pri výklade Galérie Mlyny

Parkovanie Nitra


Parkovací dom, alebo parkovisko za poštou nebude, vznikne tu parčík

Parkovanie Nitra


Parkovisko na Wilsonovom nábreží - rozbité, malé

Parkovanie Nitra

Fotogaléria


Zdroj: Nitralive.sk, Google.sk, Barak architekti