Zhoršujúce sa parkovanie na Potravinárskej ulici, Čermáň

Náš čitateľ z Čermáňa nám do redakcie poslal nasledujúci postreh, ktorý sme zaradili do sekcie Čierna skrinka.

Na Potravinárskej ul. v Nitre (časť Čermáň) je v súčasnosti zlá situácia s parkovacími miestami. Najmä vo večerných hodinách sú parkoviská preplnené. Stavba, ktorá sa tu realizuje, situáciu ešte zhorší, pretože prístup do súkromných garáží bude vytvorený na úkor verejnej parkovacej plochy.

Aký zmysel má povoľovať takéto stavby v týchto lokalitách?
Zaujíma sa mesto o životné prostredie predtým, ako vydá súhlas na podobné stavby?
Každodenným pohľadom na túto "drevenú búdu" si takto nepredstavujem skrášľovanie mesta Nitry.

Podľa našich informácií sa jedná o výstavbu Polyfunkčného objektu – radové garáže + 2 bytové jednotky. Stavebník je povinný vybudovať 4 nové parkovacie miesta ako náhradu za existujúce parkovanie na MK Potravinárska ulica. Využitie pozemku je v súlade so schváleným Územným plánom Nitry.

Fotogaléria

Zdroj: ŠV