Na Priemyselnej ulici v Nitre zostal po výstavbe obchvatu (slávnostné otvorenie prebehlo 28.10.2011) neupravený pozemok. Nachádza sa pri rieke priamo pod južným obchvatom Nitry. Ako vidno na našich fotografiách, okrem buriny, odpadkov sa tam nachádzajú aj kopy zeminy a stavebného odpadu. Túto plochu bývalého staveniska začali využívať aj vodiči kamiónov (väčšinou cudzinci), ktorí prichádzajú večer, resp. v noci, zaparkujú a v skorých ranných hodinách štartujú kamióny, čím rušia nočný kľud. Pod obchvatom končí aj nedávno vybudovaný cyklochodník.

Na túto skutočnosť upozornil pán Raymond Kaňa, ktorý býva neďaleko. Začiatkom roka poslal sťažnosť predsedovi mestskej časti Staré mesto a vedúcemu odboru komunálnych činností na MSÚ v Nitre. Po polroku zostáva stav nezmenený. Po opätovnej urgencii sa na pozemku začalo s odpratávaním spomínaného odpadu. Situáciu budeme monitorovať a zhotovíme nové fotografie.

Táto plocha by si zaslúžila premeniť sa na park/oddychovú zónu pre užívateľov cyklotrasy, ihrisko/športovisko pre deti. Táto požiadavka bola opätovne zaslaná na Mestský úrad v Nitre.

Priemyselná ulica, bordel


Fotogaléria


Lokalizácia na mape
Zdroj: Nitralive.sk