Aktualizované 17.1.2024: Mesto zverejnilo 4.1. výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2024 vrátane športu, vypísané sú nasledovné oblasti: Podpora športových podujatí, Podpora ostatných športových klubov, Podpora strategických športových klubov. Peniaze v rozpočte zatiaľ vyčlenené nie sú. Podľa slov poslancov sa tak stane.

Pôvodný článok

Stalo sa už pravidlom, že z dielne primátora Nitry Hattasa vychádza jedno klamstvo za druhým. Tentoraz bezostyšne zavádza a klame o dotáciách pre športové kluby, ktoré aktuálne absentujú v rozpočte mesta.

Hattasove tvrdenie, že to spôsobili osemnásti poslanci, tvoriaci väčšinu v zastupiteľstve, neschválením zvýšenia daní je preukázateľná nepravda. On predložil zastupiteľstvu rozpočet, ktorý napriek ním navrhovanému zvýšeniu daní neobsahoval ani jediné euro vyčlenené na dotácie pre športové kluby. Úplne smiešne je jeho vyhlásenie, že bude tlačiť na poslancov, aby dotácie schválili. Nie on, ale práve týchto osemnásť poslancov združených v koalícii rozumu a zodpovednosti sa vytrvalo snaží zodpovedne a účelne spravovať mestské financie a čeliť tak jeho voluntarizmu.

Týchto osemnásť poslancov vie a plne si uvedomuje, že ak má šport a kluby starajúce sa o jeho rozvoj v Nitre prežiť, nezaobíde sa to bez podpory z mestského rozpočtu. Budeme konať tak ako doteraz. Zodpovedne k rozpočtu mesta a rovnako zodpovedne k podpore športu v rámci možností, ktoré máme k dispozícii.

Buďte pokojný pán Hattas, my vieme čo máme robiť. A prestaňte klamať.

Poslanecké kluby
Fungujúca Nitra, Spolu pre Nitru, Tím pre Nitru