K článku Otvorený list k neúnosnej situácii na Urgentnom úrazovom príjme v Nitrianskej nemocnici sme dostali z FN Nitra nasledujúce stanovisko:

„Fakultná nemocnica Nitra disponuje triážou pacientov v Pavilóne interných disciplín.

Urgentom 2.typu, tak ako je koncipovaný vo vestníku resp. vyhláške MZ SR nitrianska nemocnica nedisponuje. Nie je to jedno miesto, situované v jednej budove, so samostatným vchodom pre bežných chodiacich pacientov a samostatným vchodom pre záchranné vozidlá. Urgent je aktuálne oddelený na internú a chirurgickú časť v jednej budove a úrazovú časť v druhej budove.

Starostlivosť o pacientov s úrazmi bola a aj je doposiaľ poskytovaná v priestoroch prízemia Pavilónu chirurgických disciplín, pričom intenzívne pracujeme na odklone pacientov vyžadujúcich si kontrolné vyšetrenie do okolitých polikliník. Pre pacientov je v susedstve ambulancie k dispozícii RTG,USG,CT a na I. poschodí chirurgická JIS a KAIM. Táto ambulancia aktuálne rieši akútne stavy od bežných nezávažných poranení až po ťažké úrazy dovezené sanitkami RLP a taktiež musí vykonávať i kontrolné vyšetrenia pacientov, pretože Ortopedicko-traumatologická klinika nedisponuje priestormi, aby sa dali oddeliť pacienti akútni od neakútnych- kontrolných. Od budúceho týždňa bude zriadený provizórny triážny pult, kde budú pacienti usmerňovaní, resp. zadeľovaní podľa vážnosti diagnózy, s ktorou prichádzajú.

Ako riešenie vidíme jednoznačne vybudovanie plnohodnotného Urgentu 2. typu.“Zdroj: Nitralive.sk