• Jaguar Land Rover Slovakia vyčlenil v roku 2023 na zamestnanecký grantový program „Tvoríme región s dušou“ 16 780,60 €
• Porota zložená zo zamestnancov JLR určila z 32 podaných projektov 10 úspešných
• Jaguar Land Rover Slovakia podporuje miestne komunity už od roku 2017
• Vďaka grantom sa sprístupnia sa pozostatky stredovekého kostolíka v Jovke a už tretíkrát sa pomôže malým topoľčianskym včelárom

Spoločnosť Jaguar Land Rover (JLR) Slovakia vyčlenila v roku 2023 na zamestnanecký grantový program „Tvoríme región s dušou“ čiastku takmer 17 tisíc euro. Z nej zástupcovia zamestnancov podporili 10 projektov finančnými darmi vo výške od 500 do 2 000 eur. Vďaka grantu od JLR sa tak budú, napríklad, ďalej rozvíjať prírodovedná gramotnosť detí predškolského veku prostredníctvom moderných digitálnych pomôcok, Telovýchovná jednota Koniarovce dostane príspevok na nové detské dresy, sprístupnia sa pozostatky stredovekého kostolíka v Jovke a už tretíkrát pomôže nitrianska automobilka malým včelárom v Topoľčanoch.

Mgr. Zuzana Valachová, pedagóg I. stupňa topoľčianskej ZŠ Škultétyho zodpovedná za “včelársky” projekt, komentovala už tretí úspech jej zverencov: „Tento rok sa nám už tretíkrát podarilo získať grant z Nadácie Jaguár LandRover, za čo sme nesmierne vďační. Môžeme dobudovať našu exteriérovú prírodovednú učebňu zameranú na včelárstvo a ekológiu o nové edukačné prvky. Pribudnú oddychové lavičky a nová interaktívna tabuľa Stopy zvierat, ktorá obohatí zážitkové vyučovanie žiakov. Nakoľko členov včelárskeho krúžku každoročne pribúda, teší nás výchova mladých včelárov, ktorí sa priamo na svojej včelnici starajú o štyri včelie rodiny, vytáčajú med, vyrábajú sviečky, liečia včely, vysádzajú medonosné rastliny a vzdelávajú sa v oblasti včelárstva.“

Aj jubilejný 5. ročník grantového programu pripravila automobilka v úzkej spolupráci s Nadáciou Pontis, ktorá má v oblasti podpory a rozvoja komunít bohaté dlhoročné skúsenosti a odbornú expertízu. Žiadateľmi o finančný grant boli občianske združenia, základné a stredné školy, obce, sociálne zariadenia a športové kluby z celého Nitrianskeho kraja. Ich zástupcovia si prišli prevziať grantové certifikáty priamo do automobilky od jej výkonného riaditeľa a zamestnancov, ktorí ich do grantového programu nominovali.

Guillermo Mancholas, výkonný riaditeľ Jaguar Land Rover Slovakia, pri odovzdávaní certifikátov povedal: „Som hrdý na to, že moji kolegovia prejavujú o pomoc regiónu z roka na rok vyšší a vyšší záujem, obdržali sme najvyšší počet nominovaných projektov od začiatku grantového programu. Chceme vnášať dušu a srdce do miest, kde pôsobíme, a som presvedčený, že týmito, minulými aj budúcimi projektmi dokážeme niečo naozaj zmeniť k lepšiemu.“

Spoločnosť JLR Slovakia založila zamestnanecký grantový program Jaguar Land Rover v Nadácii Pontis v novembri 2018. Jeho cieľom je pomáhať rozvíjať kvalitu života v prostredí, v ktorom britská automobilka pôsobí, a to prostredníctvom finančnej alebo materiálnej podpory a dobrovoľníctva samotných zamestnancov. „Tieto úžasné projekty sme mohli podporiť aj vďaka príspevkom, ktoré z 2% svojich daní venovali do grantového programu sami zamestnanci. Teší ma tiež, že niektoré projekty boli komisiou, ktorej personálne zloženie sa každý rok mení, vybrané druhý, či dokonca tretíkrát. Vďaka tomu je naša pomoc miestnym komunitám dlhodobá a je to aj dôkaz kvality predkladaných projektov," zhodnotila tohtoročný program Katarína Chlebová, manažérka komunikácie JLR Slovakia.

Schválené granty Jaguar Land Rover Nitra 2023 Schválené granty Jaguar Land Rover Nitra 2023 Schválené granty Jaguar Land Rover Nitra 2023

Schválené granty Jaguar Land Rover Nitra 2023 by Nitralive.sk on ScribdZdroj: Jaguar Land Rover