Fakultné nemocnice v dvoch susediacich krajoch Trnava a Nitra spoločne podpísali ešte v septembri minulého roka memorandum o spolupráci, ktorého obsahom bola vzájomná spolupráca smerujúca k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zlepšenie jej dostupnosti pre pacientov v regiónoch Trnava a Nitra. Spolupráca prebieha na rôznych úrovniach- pravidelné organizovanie telemostov za účelom konzultácie zdravotných stavov pacientov v rámci komplementárnej pomoci (pacientov trnavskej nemocnice určených na rádioterapiu, v poslednej dobe neurochirurgiu a pod.), zo strany nitrianskej nemocnice sa jedná o intervenčnú rádiológiu, onkogynekológiu, prípadne doplnenie diagnostiky.

Časté je využívanie vzájomného multidisciplinárneho poradenstva ohľadne onkoliečby a permanentná diskusia o ďalšom postupe v terapii. Prebehlo aj virtuálne stretnutie na multiodborovej úrovni na oboch stranách s cieľom dosiahnuť jednotný postup v terapii pacientov s karcinómom rekta.

Memorandum je prínosné pre pacientov z hľadiska, že nemocnice navzájom dopĺňajú jednotlivé činnosti v oblasti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. „Našim záujmom je poskytnúť pacientom kvalitnú a včasnú zdravotnú starostlivosť. Vďaka tejto spolupráci nemocníc medzi Trnavou a Nitrou majú pacienti dostupnejšiu a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Zároveň som veľmi rád, že k tejto spolupráci sa pridáva aj Univerzitná nemocnica Bratislava, pretože to prináša ďalšie výhody pre pacientov“ uviedol riaditeľ FN Trnava, Vladislav Šrojta.

K memorandu sa pripojí aj Univerzitná nemocnica Bratislava

K už existujúcemu memorandu o spolupráci sa pripojí aj najväčšia slovenská nemocnica, Univerzitná nemocnica Bratislava. Pôvodné memorandum sa tak rozšíri o dva body spolupráce v oblasti vzdelávania a v oblasti spolupráce pri budovaní urgentu vo Fakultnej nemocnici Nitra. „Fakultné nemocnice v Nitre a Trnave vnímam ako našich regionálnych partnerov s ktorými máme nastavenú spoluprácu, ktorá v rámci manažmentu pacienta funguje veľmi dobre. Som veľmi rád, že Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) je súčasťou tohto memoranda, ktoré ešte viac prehĺbi našu doterajšiu spoluprácu z ktorej budú benefitovať nielen pacienti, ale aj samotní zdravotníci. UNB je zároveň aj najväčšou výučbovou základňou budúcich lekárov a sestier a verím, že naše skúsenosti v oblasti vzdelávania zúročia aj naši regionálni partneri, čo v konečnom dôsledku môže mať výrazný synergický efekt, ktorý pacientom všetkých troch nemocníc zabezpečí tú najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť,“ uviedol riaditeľ UNB, Alexander Mayer.

Hlavným predmetom memoranda je rozvoj medicínskeho programu na jednotlivých pracoviskách, a to konkrétne:

• Program multidisciplinárnej starostlivosti o pacientov s onkologickými ochoreniami: spolupráca v liečbe onkologických pacientov na základe multidisciplinárnych seminárov;
• Program rádioterapie: využitie rádioterapie pre onkologických pacientov z Trnavského a Nitrianskeho regiónu;
• Mamologický program a program malígneho melanómu: spolupráca multidisciplinárneho tímu v liečbe pacientov s ochoreniami prsníka a malígnym melanómom;
• Program spolupráce v oblasti neurochirurgie, neurológie, cievnej chirurgie, rádiológie a intervenčnej rádiológie: multidisciplinárna spolupráca a starostlivosť u pacientov s mozgovými nádormi, u pacientov s akútnymi alebo chronickými stavmi pri cievnych ochoreniach ako akútne cievne mozgové príhody, mozgové aneuryzmy, brušné aneuryzmy a ďalšie;
• Program spolupráce v oblasti hepatológie a gastroenterológie: multidisciplinárny prístup u pacientov s ochoreniami gastrointestinálneho traktu a ochoreniami pečene;
• Klinický výskum: kooperácia oddelení klinických štúdii v oblasti vedy a výskumu.
• Vzdelávanie: zatraktívnenie študijných programov pre medikov a pre absolventov univerzít, spolupráca pri ich následnom uplatnení v nemocniciach
• Budovanie urgentu vo Fakultnej nemocnici Nitra: predávanie si skúseností a poznatkov od partnerov s už existujúcimi urgentmi vo vzťahu k Fakultnej nemocnici Nitra, ktorá urgent nemá a jeho budovanie považuje za prioritu na najbližšie obdobie

Napĺňanie memoranda poskytne pacientom kvalitnejšiu a dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť.

„Osobitný dôraz kladiem najmä na vzdelávanie v rámci nitrianskeho kraja. Ten si zaslúži modernú a funkčnú nemocnicu, ktorá slúži tak ako pacientom, aj študentom. Nesmierne sa teším, že podpisom tohto memoranda budeme pokračovať už v bez tak úzkej spolupráci s našimi partnermi ,“ dodal riaditeľ FN Nitra, Michal Fajin.Zdroj: FN Nitra