Mesto Nitra pripravuje úplný zákaz používania pyrotechniky a to aj na Silvestra. Reaguje tak na novoročný požiar v Polygone. Povolené by mali byť len profesionálne ohňostroje.

Doteraz platila výnimka na používanie pyrotechniky v posledné dve hodiny starého roka a počas prvých dvoch hodín na Nový rok. Po novom by mal zákaz používať hlučnú zábavnú pyrotechniku kategórie F2 a F3 platiť celoročne.

S iniciatívou riešiť vzniknutú situáciu z Nového roka prišli okrem primátora Mareka Hattasa aj členovia komisie životného prostredia pod vedením Jarmily Královej a takisto aj poslankyňa Martina Dubaiová.

„Zámerom predloženého návrhu je predchádzať podobným situáciám, ako bol požiar vzniknutý na prelome rokov v objekte Polygon a mnohým ďalším poškodeniam v obytných zónach a na verejných priestranstvách v dôsledku používania zábavnej pyrotechniky,“ píše sa v návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré predloží primátor Marek Hattas na rokovanie mestského zastupiteľstva. Text pripomína, že pre hlučnú zábavnú pyrotechniku trpia seniori, malé deti, obyvatelia s poruchou autistického spektra, zvieratá, znečistené je ovzdušie aj pôda, škody po silvestrovskej noci sú aj na majetku obyvateľov a mesta.

V Nitre by teda malo byť po novom celoročne zakázané používať hlučnú zábavnú pyrotechniku kategórie F2 a F3. Platí to aj počas Silvestra a na Nový rok (1. 1.). Výnimkou by boli len ohňostroje, ktoré odpaľuje profesionálna firma, detská zábavná pyrotechnika kategórie F1 či scénická pyrotechnika.

Mesto v roku 2019 spustilo kampaň, aby obyvatelia namiesto pyrotechniky použili na uvítanie nového roka prskavky. Spolu s ochranármi prírody vtedy samospráva vysvetľovala, aké nevhodné je odpaľovať pyrotechniku.

Trpia tým zvieratá, hlavne domáci miláčikovia. Každý rok sú zaznamenané panické úteky psov. Vtáky sa dostanú do takého stresu, že sa dostanú do našuchorenej polohy, pri ktorej zaznamenávajú veľkú energetickú stratu, čo ich v mrazivom počasí môže ohroziť na živote. V zahraničí zaznamenali také masívne pokusy vtákov o únik pred hlukom, že ich pohyb zaznamenali radary.

Ochranári tiež dokola pripomínajú, že svetielka z petárd a ohňostrojov sú síce pekne farebné, to sa však dosahuje chemickými reakciami, ktoré vznikajú pri výbuchu. Rovnako pri tom vzniká odpad, ktorý skončí na zemi a preniká aj do pôdy. Karcinómy sa dostávajú do pľúc ľudí a odpad končí aj vo vodných tokoch, napríklad v rieke Nitra. Nehovoriac o poraneniach pri samotnom odpaľovaní pyrotechniky.Zdroj: TS Mesto Nitra - Tomáš Holúbek, hovorca