Slovenská pošta zatvorí v Nitre dve zo svojich pobočiek. Ide o poštu Nitra 4 v obchodnom centre MAX a poštu 6 v OC Galérii. Dôvodom je optimalizácia siete pobočiek. Predmetom optimalizácie je model zabezpečenia poštových služieb vo vybraných lokalitách bez potreby prevádzky pôšt tak, aby boli plnohodnotne zabezpečené podmienky stanovené pošte ako poskytovateľovi univerzálnej služby Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v Požiadavkách na kvalitu univerzálnej služby.

"Na podacích poštách Nitra 4 (Chrenovská 1661/30) a Nitra 6 (Bratislavská 2109/5) zaznamenávame dlhodobo klesajúci záujme klientov o služby, preto Slovenská pošta požiadala Regulačný úrad o uzavretie oboch pobočiek. Regulátor skončenie prevádzky týchto pobočiek schválil, a tak svoju činnosť skončia – pošta Nitra 4 k 1. februáru a pošta Nitra 6 k 1. mája 2023." informovala portál Nitralive.sk hovorkyňa pošty pani Iveta Dorčáková.

Klienti môžu po zrušení týchto dvoch podacích pôšt využívať naďalej ďalších 7 pobočiek v meste a taktiež pre podaj /dodaj zásielok môžu využiť 4 BalíkoBOXy (na Bratislavskej ulici 2109/5 pri Tescu, na Hviezdoslavovej triede 779/37 pri Kauflande, na Fatranskej 1683/1A pri LIDLi a na ulici Fraňa Mojtu 4918/18B pri pošte Nitra 1), ktoré sú dostupné 24 hodín 7 dní v týždni.

Pošta Nitra 1 bude zabezpečovať pre obyvateľov dotknutých lokalít rovnako ako doteraz aj výdaj nedoručených oznámených zásielok a výplatu dôchodkov v prípade, ak bude v deň výplatného termínu dôchodca doma nezastihnutý. Pri nezastihnutí adresáta budú zásielky uložené na Pošte Nitra 1, pričom adresát má možnosť si ich dať opakovane doručiť (listové zásielky za poplatok, balíkové zásielky zdarma) alebo si ich môže dať presmerovať na inú adresu (listové zásielky za poplatok, balíkové zásielky zdarma).

Pre preberanie zásielok môže adresát v zmysle platných právnych predpisov splnomocniť inú osobu na preberanie jemu adresovaných zásielok. Za účelom splnomocnenia je možné na ktorejkoľvek pošte požiadať o vydanie preukazu splnomocnenca (osoba oprávnená adresátom na preberanie zásielok). Vydanie poštou vyhotoveného preukazu splnomocnenca je spoplatnené v zmysle Tarify.

Všetky ostatné služby pošty (tzn. okrem služby výdaj nedoručených oznámených zásielok a výplaty dôchodkov v prípade nezastihnutia doručovateľom), budú obyvateľom poskytnuté na ktorejkoľvek inej pošte podľa vlastného výberu.

Hodiny pre verejnosť:

Pošta Nitra 1 (Fraňa Mojtu 4918/18B):

pondelok - piatok 07.00 – 19.00 hod.
sobota 09.00 – 11.00 hod.
nedeľa zatvorená


V roku 2023 pripravuje Slovenská pošta aj novú formu poskytovania služieb prostredníctvom tzv. PoštaPOINTOV v prevádzkach zmluvných partnerov.

Zoznam pôšt, ktoré budú zrušené v roku 2023:

Bratislava 51 Pečnianska 1212/13, Bratislava 1.2.2023
Bratislava 56 Holíčska 3050/11, Bratislava 1.2.2023
Nitra 4 Chrenovská 1661/30, Nitra 1.2.2023
Nitra 6 Bratislavská 2109/5, Nitra 1.5.2023
Považská Bystrica 3 Nemocničná 23, Považská Bystrica 1.2.2023
Považská Bystrica 8 Rozkvet 2035/73, Považská Bystrica 1.2.2023
Banská Bystrica 3 Zvolenská cesta 6977/34, Banská Bystrica 1.2.2023
Bratislava 43 Borská 674/1, Bratislava 1.2.2023
Galanta 3 Česká 1450/19, Galanta 1.2.2023
Kúty 2 Kúty, Železničiarska 837 1.2.2023
Liptovský Mikuláš 3 Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1814/43, Liptovský Mikuláš 1.2.2023
Partizánske 6 Pod Šípkom 1489/3, Partizánske 1.2.2023
Pezinok 5 Myslenická 3135/2, Pezinok 1.2.2023
Piešťany 5 Staničná 34/20, Piešťany 1.2.2023
Trnava 9 Ulica Limbová 6910/11, Trnava 1.2.2023
Humenné 4 Partizánska 22, Humenné 1.3.2023
Komárno 3 Ul. budovateľská 3737/65, Komárno 1.3.2023
Malacky 3 Štúrova 2478/139, Malacky 1.3.2023


V zmysle Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby, ktoré stanovil Slovenskej pošte Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb sa v obci vyžaduje:

- vzdialenosť ktoréhokoľvek obývaného miesta súvislo zastavanej časti obce, ktorá má najmenej 25 obyvateľov k najbližšej pošte najviac 10 km;
- na každých aj začatých 22 000 obyvateľov najmenej jedna pošta;
- v mestských častiach miest Bratislava a Košice, ktoré majú viac ako 22 000 obyvateľov, je najmenej jedna pošta;Zdroj: Nitralive.sk, Slovenská pošta