• Jaguar Land Rover Slovakia ukončil kolektívne vyjednávania a so sociálnym partnerom Moderné odbory AIOS Jaguar Land Rover Slovensko sa dohodol na novej Kolektívnej zmluve, ktorá bude platiť na obdobie 6 rokov do 31.10.2028
• V rámci nej Jaguar Land Rover Slovakia zaručuje zvýšenie garantovaného príjmu vo výrobe už od 1. septembra a následne ich zaručený nárast každý rok počas trvania Kolektívnej zmluvy
• Cieľom novej dohody je zaručenie stabilného, garantovaného príjmu pre zamestnancov, čo sa podarí vďaka úplne novému konceptu odmeňovania – spoločnosť sa pri koncepte novej štruktúry mzdy sústredila na to, aby sa maximálne možne zvýšila garantovaná časť mzdy a len jedna zložka mzda ostala variabilnou (dochádzkový bonus). Vďaka tomu sa významne navýši mesačný disponibilný príjem výrobných zamestnancov, ktorý je zaručený a každoročne sa bude zvyšovať. Spoločnosť uzavrela so sociálnym partnerom zároveň dohodu pre prípad, ak by prišlo k zmene na trhu práce v oblasti odmeňovania tak, aby následne spoločným rokovaním upravili mzdy tak, aby sa dosiahol deklarovaný cieľ poskytovať mzdy vždy nad priemerom porovnateľného trhu na Slovensku. Vďaka tejto úprave a posilneniu garantovanej zložky mzdy má tak Jaguar Land Rover ašpiráciu poskytovať jednu z najvyšších garantovaných tarifných miezd na automotive trhu
• Ďalej nová dohoda zahŕňa zvýšenie príplatkov, rozšírenie ponuky benefitov a udržanie existujúcich výhod pre zamestnancov ako napr. bezplatná doprava do práce či stravovanie za 1 eur počas celej platnosti novej Kolektívnej zmluvy, ako aj novinky v oblasti sociálnej starostlivosti
Od 1. septembra tak celková mesačná mzda výrobných pracovníkov bude v rozmedzí 1 276 – 2 104 EUR (brutto), v prípade výrobných operátorov sa od 1. septembra zvýši o 9.56% na celkovú mzdu 1 331 EUR. Pre nevýrobných zamestnancov prišlo k zvýšeniu miezd od 1.júla tohto roku
• Nitriansky závod sa aktuálne pripravuje na spustenie tretej smeny, spolu s rastom portfólia vyrábaných vozidiel rastie aj počet zamestnancov; aktuálne z jeho výrobných liniek ako najmodernejšieho závodu v skupine Jaguar Land Rover schádzajú modely Land Rover Discovery, Land Rover Defender 90, 110 a na konci mája pribudla novinka osemmiestny Defender 130
• Do septembra tak v nitrianskom závode pribudne viac ako 750 nových pracovných miest a celkový počet zamestnancov by mal dosiahnuť 4 500; týmto sa výrazne zvýši ak počet nepriamo vytvorených pracovných miest na Slovensku a len v Strategickom parku v Nitre vďaka nárastu automobilky a jej dodávateľov bude pracovať do 10 000 ľudí
• Nové pracovné príležitosti vzniknú na všetkých pracovných úrovniach, od operátorov/ky, cez profesijných expertov, administratívne a inžinierske pozície po vedúcich tímov Benefity
Priemerný mesačný plat operátora/ky výroby tak bude od 1.9.2022 od 1 276 eur brutto, pre tých, ktorí už majú skúsenosť, to bude 1 331 EUR, tvorí ho  základný tarifný plat a mesačný dochádzkový bonus do 10%. Spomedzi benefitov má vysokú obľubu program voliteľných benefitov, ktorý sa zvýši z 300 eur na 400 eur, ostane naďalej zabezpečená bezplatná autobusová doprava alebo príspevok na dopravu, stravovanie za 1 euro , možnosť ubytovania, 100% hradené zdravotné a úrazové poistenie, príspevok do 3% na doplnkové dôchodkové sporenie, do 150 eur na regeneráciu. Dôraz sa kladie na sociálny program, zapájanie zamestnancov do rozhodovania a riadenia naprieč všetkými úrovňami, aj možnosť kariérneho rozvoja. Vďaka vlastnej Tréningovej akadémii a školiacemu tímu dokáže kandidátov kvalitne pripraviť, nemusia mať nevyhnutne prax v automobilovom priemysle. Práca v automobilke je zaujímavá aj pre ženy, ktoré v súčasnosti tvoria už viac ako tretinu zamestnancov. Pracovné príležitosti sú otvorené aj pre všetkých, ktoré spĺňajú kritériá, uchádzači dostávajú ihneď pracovnú zmluvu na dobu neurčitú.Zdroj: Jaguar Land Rover Slovakia