Prevádzkovateľom Ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Nitre bude od 1.augusta 2022 FN Nitra. Pohotovosť bude poskytovaná v budove bývalého Krčného oddelenia.

Pondelok až piatok od 16 do 22:00 hod.
Víkendy a sviatky od 7 do 22:00 hod.

Telefónne číslo 037/6545294

Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľ Fakultnej nemocnice Nitra, s cieľom zabezpečiť kontinuálne poskytovanie nepretržitej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, pristúpilo k povereniu dočasného prevádzkovateľa Ambulantnej pohotovostnej služby (APS) pre deti a dorast, ktorým od 1.8.2022 bude Fakultná nemocnica Nitra.

"Prioritným cieľom vedenia Fakultnej nemocnice Nitra je poskytovanie predmetnej služby v rovnakej kvalite, ako bola riešená pod vedením garantky APS, preto sme pristúpili k nadviazaniu odbornej, zazmluvnenej spolupráce s MUDr. Lýdiou Jančíkovou, garantkou APS Nitra," informovala portál Nitralive hovorkyňa FN Nitra Tatiana Kubinec.

Hlavný lekár VÚC v danej veci dodal rozpis služieb lekárov na mesiac august 2022. Službu budú vykonávať aj naďalej ambulantní obvodní lekári, ako tomu bolo doteraz.

Aj napriek maximálnej možnej snahe zo strany Fakultnej nemocnice Nitra pre zachovanie výkonu služby APS na predchádzajúcej adrese, resp. pôvodného miesta výkonu APS, bude Fakultná nemocnica Nitra poskytovať APS vo svojich priestoroch, v budove bývalého Krčného oddelenia, s dostatočne presným označením pre prichádzajúcich pacientov.

Ambulantná pohotovosť pre deti a dorast FN Nitra