• Jaguar Land Rover inicioval vznik detského klubu pre deti ukrajinských utečencov, na vytvorenie ktorého venoval 17 500 eur z humanitárnej zbierky, do ktorej sa zapojili desiatky zamestnancov Jaguar Land Rover z Nitry aj zo Spojeného kráľovstva
• Kapacita existujúceho materského centra Klokanček sa tak zvýši o dvadsať miest a zariadenie získa aj nový nábytok a technické vybavenie, ktoré bude slúžiť všetkým deťom
• Motívom bola snaha pomôcť deťom začleniť sa do miestneho prostredia, podporiť matky pri získaní času nájsť si stále zamestnanie a začať nový život

Jaguar Land Rover Slovakia, Materské centrum Klokanček a Nitrianske centrum dobrovoľníctva v stredu, 20. júla 2022 o 9:00 hod. oficiálne zahájili spoločný pilotný projekt Detského klubu pre ukrajinské deti. Projekt vznikol na podporu ukrajinských rodičov, ktorí našli v Nitre útočisko. Je určený pre deti vo veku od 2,5 r. do 6 rokov. Programová štruktúra klubu bude založená na kreatívnych a vzdelávacích workshopoch a kurzoch pre deti, pohybových aktivitách a relaxačnej časti. Pilotnú prevádzku klubu po dobu troch mesiacov bude personálne zabezpečovať 5 osôb, z toho 3 osoby z Ukrajiny a dobrovoľníci z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva.

V snahe naštartovať čo najplnohodnotnejšie svoje životy po odchode z Ukrajiny na Slovensko sa mnohí odídenci zamestnali alebo sa snažia zamestnať a postaviť sa tak na vlastné nohy v meste, v ktorom našli náhradný a možno aj nový domov. Musia však riešiť otázku umiestnenia svojich detí v čase, keď pracujú, alebo si hľadajú zamestnanie. „Kapacity detských zariadení v Nitre sú aktuálne naplnené na niekoľko rokov dopredu, a nie sú postačujúce ani pre domáce obyvateľstvo. Keď nás oslovil Jaguar Land Rover, ktorý pomohol stovkám ukrajinských rodinných príslušníkov, hľadali sme spoločne spôsob, ako pomôcť matkám s umiestnením ich detí do voľnočasového zariadenia. Detský klub Klokanček mal výborné predpoklady, avšak bolo potrebné zmodernizovať priestory, doplniť zariadenie a vybavenie a samozrejme, zvýšiť počet zamestnancov a zaškoliť ich,“ vysvetľuje Jana Andreasová.

Príprava trvala dva mesiace a Nitra tak získava nový detský klub - Mesto Nitra poskytuje priestory, Materské centrum Klokanček a Nitrianske centrum dobrovoľníctva zabezpečuje aktivity projektu a Jaguar Land Rover Slovakia finančne zabezpečil realizáciu celého projektu príspevkom 17 500 eur podporený prostredníctvom Nadačného fondu Jaguar Land Rover Slovakia v Nadácii Pontis. „Tieto príspevky venovali naši zamestnanci, ktorí sa nám ozývali z celého sveta, aby pomohli. Sme veľmi radi, že sme spojili sily a nový detský klub umožní zapájať ukrajinské deti do miestnej komunity. Nové vybavenie klubu samozrejme bude slúžiť všetkým malým návštevníkom klubu,“ hovorí Miroslava Remenárová, manažérka pre firemné záležitosti Jaguar Land Rover Slovakia.

„Téma vojnového konfliktu na Ukrajine nenecháva ľahostajného snáď nikoho. Nitrianske centrum dobrovoľníctva bolo aktívne zainteresované na riešení problémov súvisiacich s prisťahovaním ukrajinských obyvateľov do mesta,“ vysvetľuje Jana Andreasová z Nitrianskeho dobrovoľníckeho centra.

Pri riešení základných problémov súvisiacich s administratívou, otázkami bývania, stravy, či zdravotnej a hygienickej pomoci spolupracovalo NDC s Mestom Nitra, s Cominom, Červeným krížom a mnohými inými organizáciami, pôsobiacimi v meste, ktoré sa chceli aktívne podieľať na sanácii problémov spojených s vojnou na Ukrajine.

„Dnes, keď najväčší príliv ľudí z Ukrajiny ustáva, sa začína ukazovať ako problém integrácia ľudí, ktorí sa rozhodli zotrvať v Nitre,“ vysvetľuje J. Andreasová a dodáva: „Verím, že tento spôsob spolupráce s firmou a ako aj realizácia samotného projektu sa stane príkladom dobrej praxe aj pre iné organizácie v našom meste.“