Podnikatelia v Centrálnej mestskej zóne v Nitre budú môcť mať postavené terasy celoročne, nielen v letných mesiacoch. Mesto tak reaguje na požiadavky podnikateľov aj s ohľadom na súčasnú situáciu (COVID-19) a jej vplyv na podnikanie. Zámerom mesta je aj podporiť kultúrne a spoločenské dianie na pešej zóne a v priľahlých uliciach.

Na terasu budú mať s mestom uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu určitú, od 1. januára 2022 najdlhšie do 31. decembra 2024. V prípade, ak prevádzka usporiada kultúrne akcie, ich hodnota bude započítaná voči nájomnému. Povinné bude zverejnenie plagátu a aspoň 1 fotografie z podujatia. Vizuál terasy bude musieť byť odsúhlasený mestom a bude prílohou každej zmluvy. Tieto pravidlá platia od roku 2019.


Ako požiadať o zriadenie dočasnej terasy?

Postup pri zriadení dočasnej terasy by Nitralive.skZdroj: Nitralive.sk, Materiál zo zastupiteľstva