Na všetkých piatich fakultách sa 20. septembra začne prezenčné vzdelávanie podľa harmonogramu akademického roka a rozvrhov zverejnených v akademickom informačnom systéme. Vo všetkých priestoroch univerzity stále platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest.

Tisícky vysokoškolákov sa po dištančne ukončenom letnom semestri akademického roka 2020/2021 už iste tešia na nový akademický rok, ktorý by sa podľa súčasnej epidemiologickej situácie mal začať prezenčne. 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre vzhľadom na aktuálny stav neorganizuje dlhoročne tradičné otvorenie nového akademického roka v Aule univerzity. Na všetkých piatich fakultách UKF sa akademický rok 2021/2022 začne v pondelok 20. septembra podľa harmonogramu akademického roka a rozvrhov zverejnených v akademickom informačnom systéme. Vzdelávanie sa vo všetkých formách štúdia začne uskutočňovať štandardne prezenčne.

„Rešpektujeme všetky nariadenia platné podľa aktuálneho Covid automatu. Vo všetkých priestoroch našej univerzity platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom, prípadne respirátorom podľa príslušných predpisov. Výučba sa na všetkých fakultách začne prezenčne, v plnej prevádzke sú študentské domovy s poskytovaným ubytovaním a stravovaním študentov, k dispozícii budú knižničné i ďalšie služby, ktoré študenti potrebujú k svojmu vzdelávaniu,“ potvrdil rektor UKF v Nitre prof. Libor Vozár. 
„V záujme kvalitného vzdelávania aj s ohľadom na pandemickú situáciu pokladáme výučbu v prezenčnej forme za najsprávnejšie rozhodnutie v tomto čase. Verím, že ak nie celý zimný semester, tak aspoň jeho podstatnú časť vydržíme vo vzdelávaní v prezenčnom móde.“

Ako rektor Libor Vozár zdôraznil, v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie je univerzita schopná promptne prijať potrebné opatrenia a v záujme ochrany zdravia študentov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy prejsť na dištančnú formu štúdia. Dekani fakúlt prijmú a zverejnia špecifické spresnenia tykajúce sa režimu, spôsobu a podmienok výučby. „Veríme vyjadreniam vedcov, že vakcinácia proti covid-19 je nanajvýš vhodným nástrojom na ochranu zdravia jednotlivca, preto by som všetkým tým, ktorým to zdravotný stav umožňuje, odporučil očkovanie,“ doplnil prof. Vozár.Zdroj: Ing. Jana Černáková, Rektorát – Oddelenie médií