Aj v Nitre sa dnes začal školský rok 2021/2022. 14 základných škôl v meste Nitra privítalo spolu 812 prváčikov. Mesto má celkovo vo svojich základných školách v novom školskom roku až 6 723 detí. V 26 materských školách je momentálne 2 541 detí.

"K deťom na ZŠ Tulipánová sa prihovoril aj primátor mesta Marek Hattas. Privítal predovšetkým prváčikov, ktorým dodal odvahu pri nadobúdaní nových zručností a navštívil aj triedy deviatakov. Tým poprial šťastie pri prijímacích skúškach na stredné školy. Pripomenul im, že práve v tomto ročníku treba zabrať, keďže výber školy výrazne ovplyvní ich budúci život," informoval Roman Oravec, referent z Odboru komunikácie a propagácie na MsÚ v Nitre.

Primátor Nitry Marek Hattas dnes privítal školákov na ZŠ Tulipánova. "Za posledných 5 rokov za pôsobenia pani riaditeľky Márie Sailerovej sa ZŠ Tulipánová zaradila medzi najúspešnejšie školy v Nitre. Zaznamenali nárast počtu žiakov z 398 na 505 a zlepšenie čitateľskej gramotnosti. Na škole úspešne funguje futbalová trieda. S pani riaditeľkou primátor diskutoval aj o budúcnosti futbalovej akadémie či dobudovaní nového pavilónu v kontexte budúceho územného rozvoja v časti Párovské Lúky," doplnil Roman Oravec.Zdroj: Mesto Nitra