VMČ žiadalo v roku 2020 obnoviť / revitalizovať podchod v objekte Sandokan na Jurkovičovej ulici na Klokočine. Zámerom bolo podchod vymaľovať a umiestniť sem graffity. Tento zámer však nevyšiel, dôvodom boli návrhy, ktoré sa nestretli s pochopením verejnosti.

Riešenie prišlo tento rok. Poslanec Pavol Obertáš požiadal mesto Nitra o dotáciu na kultúru v rámci oživenia verejného priestoru a potom s pomocou Petra Bocána podchod najprv vymaľovali bielou farbou, následne nainštalovali fotografie Nitry, ktoré dodal ich autor bezplatne. Fotografie sú nalepené na hliníkových doskách. V pláne je aj ich výmena resp. obmena za iné a takto sa budú postupne striedať.

Náklady na obnovu podchodu boli 3500 €, poskytlo ich mesto Nitra z rozpočtu.

“Náš projekt vznikol pri každodennom pohľade na ošarpaný a smutný verejný priestor podchodu v objekte OC Sandokan. Starý fasádny keramický obklad bol pomaľovaný rôznymi druhmi graffity so zbytkami starých plagátov a celá stena pôsobila zanedbaným a nepríjemným dojmom. Tento veľký priestor si priam žiadalo oživiť a napadlo nás spolu s Petrom Bocánom využiť stenu o rozmeroch 27 x 3 m na celoročnú výstavu veľkoplošných umeleckých fotografií. Stačilo tento priestor trochu viac osvetliť, vymalovať podklad na bielo a umiestnením veľkoplošných fotografií na stenu podchodu sme vytvorili príjemný verejný priestor na Klokočine. Pozitívne reakcie ľudí prechádzajúcich okolo fotiek značia, že náš zámer sa podaril, pretože dlhodobo oživíme tento verejný priestor a pomôžeme zviditeľniť umeleckú fotografiu”, uviedol Pavol Obertáš.

“Samozrejme vďaka za podporu tohto projektu patrí mestu Nitra. Verím, že sa nám podarí oživiť podobnou formou aj viac zanedbaných priestorov v našom meste”, dodal poslanec.

Fotografie v podchode Sandokan v Nitre Fotografie v podchode Sandokan v Nitre Fotografie v podchode Sandokan v Nitre Fotografie v podchode Sandokan v Nitre Fotografie v podchode Sandokan v Nitre Fotografie v podchode Sandokan v NitreZdroj: Nitralive.sk