Fakultná nemocnica v Nitre má od 2. júla 2021 nového riaditeľa. Odvolaného riaditeľa Milana Dubaja nahradil JUDr. Marian Korytiak, PhD. Ako uvádza Ministerstvo zdravotníctva SR na svojej webovej stránke, nový riaditeľ nitrianskej nemocnice v minulosti pôsobil v Policajnom zbore SR a v rokoch 2011 a 2012 zastával pozíciu zástupcu generálneho riaditeľa sekcie Integrovaného záchranného systému Ministerstva vnútra SR. Od roku 2016 je členom predstavenstva a obchodno-ekonomickým riaditeľom Letiska Sliač, a.s.

Impulzom k výmene riaditeľa bol spor medzi prednostom a zamestnancami traumatológie. Ten vyústil až do podania výpovedí u 34 zamestnancov. Výpovede nakoniec stiahli. Následne sa v médiách objavila informácia o výpovediach sestier na detskej JISke.Zdroj: Nitralive.sk