Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Foxconn Slovakia, spol. s r.o. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe INOVATÍVNE S FOXCONNOM.

„Program je zameraný na vytvorenie novej alebo inováciu existujúcej infraštruktúry v rámci verejných priestorov v meste Nitra, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti. Aktívna participácia mladých ľudí, či už z prostredia MVO alebo študentov, ako aj spolupráca pedagógov a študentov na tvorbe nápadu a samotnej realizácii projektu je viac ako vítaná,“ hovorí Eva Vargová, programová manažérka nadácie.

Tohtoročný grantový program INOVATÍVNE S FOXCONNOM 2021 nadväzuje na spoluprácu Nitrianskej komunitnej nadácie a spoločnosti Foxconn Slovakia v roku 2018-2019, avšak zmeny tento rok nastávajú v oblastiach podpory a aj vo výške grantu pre víťazný projekt, ktorá predstavuje sumu 7 000 Eur.

Projekty môžu pokrývať rôznorodé oblasti – napr. zakomponovanie nových enviro prvkov do verejných priestorov, atrakcie a info nosiče umiestnené vo verejných priestoroch podporujúce cestovný ruch, tvorba a inštalácia prvkov alternatívneho mobiliáru (netradičné lavičky, kvetinová výzdoba....), zakomponovanie vizuálnych objektov umenia (napr. výtvarných umeleckých diel študentov) v rámci verejných priestorov, vytváranie nových alebo inovovanie existujúcich oddychových zón pre verejnosť (napr. obnova fontán, pešia zóna, Svätoplukovo námestie, Park na Sihoti, dobudovanie parku na Klokočine, oddychové miesta pre cyklistov pozdĺž cyklotrás a podobne...)

„Sami sme zvedaví, čo aktuálny ročník prinesie. Už v tom predchádzajúcom sme boli veľmi milo potešení kreativitou, šikovnosťou a širokým záberom ideí. Máme určitú predstavu, ale realita ju nakoniec iste prekoná,“ uviedol Peter Krč, hovorca spoločnosti Foxconn Slovakia.

ČASOVÝ HARMONOGRAM GRANTOVÉHO PROGRAMU

• Zverejnenie grantovej výzvy: 1. 2. 2021
• Uzávierka konzultácií žiadostí o grant: 7. 4. 2021 do 12:00
• Uzávierka grantového programu/prijímania žiadostí o grant: 9. 4. 2021 do polnoci
• Zverejnenie výsledkov: najneskôr 30. 4. 2021 (na www.nkn.sk)
• Realizácia projektov: od 10. 5. 2021 do 31. 10. 2021
• Vyúčtovanie projektov: do 30. 11. 2021

Všetky potrebné informácie k predkladaniu projektov sú dostupné v grantovej výzve tu https://nkn.sk/images/dokumenty/grantove-vyzvy/grantova-vyzva-inovativne-s-foxconnom-2021-final.pdfZdroj: NKN