Spred budovy bývalého OD Tesco boli dnes (12.12.2020) odstránené tzv. gabióny - kamenné koše. Osadené boli ešte v roku 2009, neskôr boli z nich odstránené lavičky - plochy na sedenie, nakoľko sa na nich zdržovali bezdomovci.

Požiadavka prišla tento rok z výboru mestskej časti Staré mesto, dôvodom bol jednak zúžený koridor pre peších kvôli stavbe OD Tesca, ale aj neustáli výskyt potkanov, ktorí sa udomácnili v kameňokošoch. Odstránené boli aj drevené kvetináče na zeleň. O tejto akcii ma informoval poslanec a predseda VMČ Staré mesto Erik Král.

Pred OD Tesco by sa mala vrátiť zeleň - požiadavka mesta je umiestniť sem alej stromov. Samotný priestor pred OD Tesco by mal zrevitalizovať investor, ktorý rekonštruuje budovu.

Spred budovy OD Tesco odstránili gabióny (kamenné koše) Spred budovy OD Tesco odstránili gabióny (kamenné koše)Zdroj: Nitralive.sk