Poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre schválili vo štvrtok 10. decembra 2020 rozpočet na rok 2021. Schválený rozpočet je vyrovnaný, pričom celková výška príjmov aj výdavkov je 88 353 260 €. Do príjmov je však započítaný aj dlhodobý úver vo výške 9 miliónov € a kontokorentný úver vo výške 4 236 600 €.

Súčasťou rozpočtu je aj návrh na roky 2022 a 2023 kedy sa počíta so sumou 76 712 280 € resp. 79 041 720 €.

Pre pripomenutie úver 9 miliónov € mesto použije na financovanie investičných akcií - cesty, chodníky, parkovanie (4 mil. €), voľnočasovú, kultúrnu a športovú infraštruktúru (2,5 mil.€), verejné priestranstvá, starostlivosť o ŽP a zeleň (2,5 mil.€).

Rozpočet mesta Nitra 2021 až 2023 by Nitralive.sk on ScribdZdroj: Nitralive.sk