V súvislosti so zákazom vychádzania sme si museli osvojiť niekoľko nových pojmov, ktorým nie každý rozumie. V rámci zákazu vychádzania máme možnosť ísť von len do extravilánu.
Častokrát sa pýtate, a ako sa do toho extravilánu dostanem? Samozrejme ak nevlastníte nejaké zariadenie na lietanie priamo z domu, musíte najprv prejsť cez intravilán. Toto je samozrejme povolené. Mali by ste však ísť priamou cestou na cieľové miesto. To znamená, že ak bývam na Chrenovej, na Zobor nepôjdem cez Mlyny :-)

INTRAVILÁN je jednoducho povedané zastavané územie obce, patria tam všetky zastavané, ale aj na zástavbu určené pozemky vrátane ciest a plôch zelene.

EXTRAVILÁN predstavuje naopak územie ležiace mimo zastavanej a na zástavbu určenej časti. Patria sem rôzne lesné a poľnohospodárske pozemky a stavby, vodné plochy, usadlosti a osady.

Ako zistím, čo patrí do intravilánu a čo už do extravilánu v Nitre

1. Otvorím si webovú stránku zbgis.skgeodesy.sk, kde sa nachádza katastrálna mapa. Všetky plochy ohraničené tyrkysovo-zelenou farbou vyznačujú INTRAVILÁN. Všimnite si, že takmer celá Nitra sem patrí. Nové časti mesta, kde prevláda individuálna výstavba, je častokrát ešte v EXTRAVILÁNE - napríklad časť Párovských hájov, časť nad Klokočinou - na Prameni, alebo nová časť na Kyneku...

Extravilán / intravilán Nitra


2. Ak Vás zaujíma konkrétne miesto a chcete si overiť, či je daný pozemok v INTRA, alebo EXTRAVILÁNE, kliknite naň myšou. Na ľavej strane Vám vyskočí okno, v ktorom máte informácie o danom pozemku. Prepnite sa na tlačítko i ako informácie a pod "Umiestnenie pozemku" je uvedené "Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce", alebo "Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce".

Tak a takto si ľahko overíte, kam sa môžete ísť prejsť, zašportovať si.

Extravilán / intravilán Nitra

Ukážky vybraných obľúbených mieste v Nitre a okolí, ktoré patria do extravilánu a teda sú vhodné na aktivity vonku počas zákazu vychádzania


Priestor medzi Bratislavskou ulicou a severným obchvatom

Popri rieke a obchvate vedie asfaltová cesta, ktorou sa dá dostať až k podchodu pod R1A a ďalej smer Dražovce po poľnej ceste. V budúcnosti tadiaľ pôjde cyklotrasa zo Sihote.

Extravilán / intravilán Nitra Extravilán / intravilán Nitra


Nad Klokočinou / Párovské háje

Časť územia, kde sú polia a kam sa dá dostať od Golianovho gymnázia / Kmeťovej ulice po R1 je už v extraviláne. Ideálne miesto na beh, bicykel. Nadjazdom ponad R1 sa dá dostať do Párovských hájov - do časti, ktorá je v extraviláne.

Extravilán / intravilán Nitra


Betónky medzi Janíkovcami a Krškanmi

- Obľúbené miesto, kde sa chodia ľudia korčulovať, bicyklovať je kvalitný asfalt na ceste, ktorá vedie za areálom Agrokomplexu pri R1 smer DD ranč. - Druhou časťou je oblasť za R1 - betónky na poliach medzi Krškanmi a Janíkovcami.

Extravilán / intravilán Nitra


Cyklotrasa nad Janíkovcami

Nová cyklotrasa nad Janíkovcami je tiež v EXTRAVILÁNE. Dostanete sa na ňu z Chrenovej po Dlhej ulici, vedia ponad Janíkovce smer Vráble.

Extravilán / intravilán Nitra


Zobor, Pyramída

Liečebný ústav na Zobore je v INTRAVILÁNE, ale okolité lesy sú už v EXTRAVILÁNE, rovnako tak Pyramída a vrch Zobor.

Extravilán / intravilán Nitra


Dražovský kostolík

Aj Dražovský kostolík je už v EXTRAVILÁNE mesta. Ku kostolíku sa dá dostať aj od liečebného ústavu.

Extravilán / intravilán Nitra


Park na Sihoti, cyklotrasa na Sihoti pri rieke

Tieto obľúbené miesta sú bohužiaľ v INTRAVILÁNE.

Extravilán / intravilán Nitra


Kalvária

Tiež v INTRAVILÁNE.

Extravilán / intravilán NitraZdroj: Nitralive.sk, screenshoty sú z webu zbgis.skgeodesy.sk