Po Meste Nitra začína polopodzemné kontajnery využívať aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Päť takýchto nádob je umiestnených v areáli ŠD Zobor.

"Naša univerzita sa môže pochváliť zaujímavým prvenstvom. V týchto dňoch sa stala pravdepodobne prvou inštitúciou, ktorá po vzore Mesta Nitra bude využívať polopodzemné kontajnery na zmesový a triedený komunálny odpad", informoval našu redakciu Ing. Jana Černáková z oddelenia médií na UKF v Nitre.

Umiestnené sú v areáli Študentského domova Zobor na Dražovskej 2. Preberacie konanie diela bolo ukončené 23. septembra a od 28. septembra bude päť nových kontajnerov na komunálny odpad, plasty, papier (s objemom 5 m³) a sklo (3 m³) odovzdaných do užívania.

Ako nás informoval Mgr. Peter Hrobár, riaditeľ Študentských domovov UKF v Nitre, nové stojisko polopodzemných kontajnerov s plochou 24,6 m² a prístupovou plochou 11,4 m² nahradilo dve predchádzajúce stojiská 1100 litrových zberných nádob v areáli ŠD Zobor. Polopodzemné kontajnery sa osadili na zhutnený násyp na dne stavebnej jamy, vo fáze konečnej úpravy sa v ich bezprostrednom okolí uložila zámková dlažba.

Autorom projektu realizácie stojiska bol Ing. Róbert Kováčik, polopodzemné kontajnery investorovi stavby – UKF v Nitre – dodala firma Redox Enex Trenčín, ktorá uspela v procese verejného obstarávania. Prevádzkovateľom a užívateľom nových zberných nádob je Študentský domov Zobor. "Celková cena diela s projektovou dokumentáciou, vytýčením sietí na stavenisku a dodávkou a montážou kontajnerov je 25 293,70 eur s DPH," hovorí Ing. Ľudmila Lampertová, vedúca Investičného oddelenia UKF v Nitre.

"Výhody využívania polopodzemných nádob na odpad v porovnaní s tradičnými nadzemnými kontajnermi sú nesporné. Už len tým, že kontajnery sú rozdelené a určené na triedený odpad - tri na plasty, papier a sklo a dva na zmiešaný komunálny odpad, dochádza k významnému poklesu ekologickej záťaže. Kontajnery budú mať zabudovaný senzor naplnenosti, takže budú vyvážané podľa potreby, vtedy, keď budú plné. Aj týmto sa znížia nielen finančné náklady za odvoz a likvidáciu odpadu, ale dôjde aj k zníženiu spotreby pohonných hmôt mechanizmov, ktoré odpad odvážajú.“

Nádoby s nepomerne väčšou objemovou kapacitou ako „klasické“ kontajnery sú vyrobené z odolného plastu, vysýpacie vrece je vystužené a trvácne. Prednosťami ich používania sú aj nasledovné fakty: chlad zeme udržiava vývoj baktérií na nízkej úrovni, odpad neobťažuje okolie zápachom, nepriťahuje hmyz, konštrukcia a umiestnenie kontajnerov zamedzujú vyberaniu nádob či prístupu zvierat k odpadkom. Plusom je aj estetický vzhľad, hygiena a čistota okolia.


Stojisko kontajnerov pred a po zmene

UKF kontajnery UKF kontajneryZdroj: UnKF, foto: Ing. Ľudmila Lampertová, Ing. Peter Vítek, Mgr. Peter Hrobár