Istotne ste zachytili medializovaný prípad bratislavského mestského poslanca Adama Berku, ktorý bol pozitívne testovaný na COVID-19 a stihol pobehať podniky v Bratislave, ale aj FLAAM festival v Nitre. Jeho status sme zdielali aj na našej FB stránke.

Zaujímalo ma, či boli vykonané nejaké opatrenia/vyšetrenia zúčastnených osôb, kontaktoval som Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre.

"Čo sa týka medializovaného prípadu „Berka“ kontakty podobných akcií nie je možné dosledovať, nakoľko logicky neexistuje žiadny zoznam návštevníkov. Kontakty sa tak na základe verejne známych informácií spravidla dajú otestovať dobrovoľne sami a v prípade ich pozitívneho vyšetrenia sa snažíme dohľadať cez tieto osoby čo najviac kontaktov. Nezodpovedné správanie sa niektorých osôb v súčasnej situácii tak spôsobuje ťažko kontrolovateľné šírenie sa ochorení", odpovedala mi MUDr., Mgr. Katarína Tináková, regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu.

Podľa informácií od organizátora však zoznam návštevníkov je k dispozícii...


Reakcia organizátorov festivalu FLAAM "Ahojte, po informácii o návštevníkovi Flaamu, ktorý mal pozitívny test na Covid-19, sme v pondelok všetci z tímu podstúpili testy, a následne sme zostali v karanténe. Dnes už vieme, že výsledky testov máme negatívne, a s nami tiež ďalších cca 40 návštevníkov Flaamu, o ktorých vieme, že boli na testoch a majú už výsledky. Ak ste tiež po medializovaných informáciách boli na teste a viete svoj výsledok, dajte nám, prosím, vedieť", píše FLAAM festival na svojej FB stránke.


Pozitívne testovaný zamestnanec pošty

Overoval som si aj informáciu, ktorá hovorila o zamestnancovi pošty, ktorý mal byť nakazený a chodiť do práce. Pani Tináková tento prípad potvrdila, uvedený zamestnanec bol pred vyšetrením niekoľko dní doma, nie v práci. "Čo sa týka opatrení v súvislosti s týmto prípadom, tieto spadajú do kompetencie rezortného hygienika Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorý bude zabezpečovať aj vyšetrovanie kontaktov", dodala Katarína Tináková.


V okrese Nitra evidujeme ku dňu 28. augusta 2020 spolu 100 laboratórne potvrdených prípadov Covid-19, z toho 47 importovaných zo zahraničia. Najviac prípadov bolo zaevidovaných v júli (26) a v auguste (36).



Zdroj: Nitralive.sk