Krajský súd v Nitre pozastavil účinnosť Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitra č. 10/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nitra.

Celé uznesenie a odôvodnenie si prečítajte nižšie. Prikladám aj vyjadrenie primátora Nitry k uzneseniu.
Uznesenie_15S-20-2020 by Majkl on Scribd