V príbytku mnícha na Zoborskom kláštore bol nainštalovaný model kamaldulského Kláštora sv. Jozefa, ktorý zhotovil Mgr. Peter Rehák. Dielo prezentuje celý, veľkoryso koncipovaný barokový komplex.

Dominantou komplexu, ktorý bol odovzdaný do užívania v roku 1695, je trojloďový kláštorný Kostol sv. Jozefa. Po jeho stranách sa nachádzajú príbytky mníchov – pustovne. V popredí je dvojpodlažná hlavná kláštorná budova so vstupnou bránou, zvonicou a hodinami na priečelí. Areál obkolesoval sad, záhrady a murovaný plot. Voda bola privedená do kláštora od Svoradovho prameňa. Prebytočná voda napájala dva rybníky pod kláštorom, v miestach dnešného parkoviska. Informačná tabuľa vám poskytne prehľad o účele jednotlivých budov, miestností a ich okolia.

Kamaldulský kláštor Zobor, model Kamaldulský kláštor Zobor, modelZdroj: Nitralive.sk