Poslanci zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja riešili na zasadnutí začiatkom júla budúcnosť sídla úradu NSK. Tento problém sa ťahá od roku 2001.

Kraj sídli v prenájme na Rázusovej ulici v súkromnej budove, ročne zaplatí 132-tisíc eur. Nájomné tak doteraz stálo kraj okolo milióna eur. V roku 2004 schválili poslanci kraja odkúpenie novej administratívnej budovy na Palárikovej ulici v Nitre, k nasťahovaniu sa však nikdy neprišlo. Župan Belica podal podnet na prokuratúru, zmluvu podpisoval podpredseda Miklós Fehér. Viac sa o tomto spore dočítate v článku Špinavý kšeft.

V roku 2010 sme informovali o zámere kraja postaviť vlastnú budovu a to na ulici B. Slančíkovej na križovatke pri Chrenovskom moste, vedľa Strednej priemyselnej školy potravinárskej. Článok nájdete na tomto odkaze. Ani k výstavbe však neprišlo. Dôvodom boli machinácie pri verejnom obstarávaní. Kraj už ďalšie obstarávanie nevyhlásil. Projektová dokumentácia pritom stála vyše pol milióna eur.

Budova NSK, ulica B. Slančíkovej Nitra, vizualizácia


Na zastupiteľstve v júli boli v hre 3 varianty. Prvým bola rekonštrukcia internátu na Cabajskej ulici číslo 10, ktorý je v správe Strednej odbornej školy potravinárskej. Druhým bola výstavba nového sídla na ulici B. Slančíkovej podľa existujúcej projektovej dokumentácie a tretím odkúpenie budovy na Rázusovej ulici v Nitre, kde kraj teraz sídli.

Poslanci sa rozhodli pre prvý variant. Budova internátu na Cabajskej ulici má dve rovnaké prepojené budovy, nachádzajú sa v nej okrej izieb aj sociálne zariadenia a kuchynky. Rekonštrukciou internátu na kancelárske priestory by sa získalo cca 112 kancelárií, čo znamená, že sem je možné umiestniť všetkých zamestnancov úradu.

V objekte bude realizovaná komplexná rekonštrukcia vnútorných priestorov vrátane výmeny všetkých rozvodov, zateplenie fasády, výmena a zateplenie strešnej krytiny. V okolí budú vybudované parkovacie miesta s prístupovými komunikáciami. Predpokladané náklady činia 4,5 až 5,5 milióna eur. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác: 2 – 2,5 roka.


Komentár autora: Mrzí ma, že poslanci sa rozhodli pre rekonštrukciu starých budov internátu na Cabajskej ulici. Túto lokalitu a ani budovu nepovažujem za vhodnú pre potreby sídla kraja. Nitriansky kraj si zaslúži dôstojné sídlo a také by predstavovala nová budova podľa zámeru z roku 2010 na ulici B. Slančíkovej resp. nová budova v inej lokalite mimo centra, aby sme nezahlcovali autami už dosť preplnené a malé centrum Nitry. Otázna je aj budúcnosť fungovania inštitúcie krajov, v médiách často zaznievajú informácie o plánovanej zmene členenia. Je možné, že po novom rozdelení vznikne Bratislava + 3 kraje. Nitra sa môže, ale aj nemusí stať sídlom Západoslovenského kraja.


SWOT analýza I. variantu

Výhody:

1. Komplexné vyriešenie problematiky umiestnenia pracovníkov ÚNSK.
2. Rozsiahly voľný pozemok v bezprostrednej blízkosti budov.
3. Výrazne nižšie náklady na rekonštrukciu v porovnaní s výstavbou novej budovy.
4. Vhodné logistické umiestnenie lokality (blízke diaľničné napojenie, mestský úrad, okresný úrad, autobusová a železničná stanica).
5. Menej nákladná údržba ako variant II.
6. Uvoľní sa budova na Kupeckej ul. pre potreby NSK.
7. Úrad NSK uvoľní aj budovu na Rázusovej ul. 2/A a tým sa ušetrí nájom vo výške 132 tis. € ročne.
8. Výstavbou budú vytvorené parkovacie miesta v dostatočnej kapacite pre potreby zamestnancov a klientov Úradu NSK.

Nevýhody:

1. Nedostatok zasadačiek priamo v objekte.
2. Nutnosť vykonania komplexnej rekonštrukcie kotolne.
3. Nevhodný konštrukčný systém na rozširovanie miestností vybúraním celých stien.
4. Je nutné vypracovať novú PD, nové stavebné konanie, nutnosť vypracovať posudzovanie vplyvov na životné prostredie a komplikované napojenie na Cabajskú ulicu v jej frekventovanej časti.
5. Zníženie počtu internátnych miest v Nitre. V terajšom internáte je umiestnených cca 60 študentov stredných škôl a 60 študentov vysokých škôl. Z tohto dôvodu pokles príjmov do rozpočtu školy.

Príležitosti:

1. Umiestnením ÚNSK na jednom mieste sa zjednoduší komunikácia medzi jednotlivými útvarmi ÚNSK.
2. Občan nájde celý úrad na jednej adrese.
3. Rozsiahly voľný pozemok bude využitý na vybudovanie parkoviska s dostatočnou kapacitou.
4. V uvoľnenej budove na Kupeckej ul. je možné umiestniť iné organizácie NSK, resp. ich časti.

Ohrozenia:

1. Potreba vypracovania EIA a napojenie na cestu Cabajská ul. a komplikácie pri inžinierskej činnosti a procese verejného obstarávania môžu celý proces rekonštrukcie predĺžiť o niekoľko mesiacov.Zdroj: Nitralive.sk, materiál zo zastupiteľstva NSK