Mesto Nitra sa snaží o sprístupnenie a používanie otvorených údajov verejnej správy. Ide o štatistické informácie, ktorými disponuje mesto a ktoré neboli doteraz bežne dostupné.

Open data alebo otvorené dáta sú rôzne údaje, ktoré majú verejné inštitúcie k dispozícii a bezplatne ich poskytujú verejnosti. Okrem štatistických údajov sú to aj výstupy z rôznych meračov, služieb, z oblastí dopravy a životného prostredia. Tieto zozbierané dáta budú sprístupnené na portáli Open data.

Ľudia môžu údaje využiť na rôzne nekomerčné aj komerčné účely, ktoré majú v konečnom dôsledku zlepšiť kvalitu života v meste Nitra.

Dotazník môžete vyplniť na tomto odkaze


Cieľová skupina dotazníka:

· Akademické organizácie – univerzity, výskumné organizácie, stredné školy v?rámci vyučovania informatiky a/alebo občianskej náuky
· NGO – lokálne a celoštátne neziskové organizácie a nadácie, lokálni aktivisti
· Médiá – lokálne médiá, dátoví žurnalisti
· Vývojári – vývojári webových stránok, aplikácií
· Dátoví analytici
· Firmy – zamerané na rôzne oblasti ako sociálne služby, vzdelávanie, technológie, doprava, výstavba, územné plánovanie, environmentálne témy, startupy
· Široká verejnosť