Od 1. februára je parkovanie v Mlynoch spoplatnené. Táto zmena nebola férová hlavne pre návštevníkov kina. Galéria Mlyny tak od 10. februára menia cenník - pre návštevníkov kina bude parkovanie zadarmo a to na prvé 3 hodiny, len s platným lístkom a len do 15. minút po predstavení.

Parkovací lístok je potrebné zvalidovať v pokladni po predstavení. Cena bude znížená o 0,50 €.