Od 1. januára 2020 platia zmeny v parkovaní v centrálnej mestskej zóne. Jednou zo zmien bolo oslobodenie mestských poslancov od platenia poplatku za parkovanie. Poslanci teda parkujú v Nitre od januára zadarmo.

O zmenu sa pokúsil nezávislý poslanec Pavol Obertáš, ktorý na mestské zastupiteľstvo konané 6. februára 2020 predložil návrh na vyčiarknutie poslancov zo zoznamu oslobodených osôb. Materiál však neprešiel - väčšina poslancov sa zdržala hlasovania.

A takto hlasovali poslanci:

Hlasovanie - parkovanie poslancov