Mesto uzavrie mestský kúpeľ. Dôvodom je jeho rekonštrukcia. Zlý stav kúpeľa sa prejavil v marci tohto roka kedy prasklo potrubie. Kúpeľ bol mimo prevádzky aj v minulom roku. Od augusta do októbra prebiehali práce na rekonštrukcii obvodového plášťa bazénovej haly a zateplení budovy. Práce v hodnote 83 160€ vykonala spoločnosť INVEST-REAL s.r.o.

Mestský kúpeľ bude uzavretý od pondelka 17. júna do konca septembra 2019.

Pôvodne plánovalo mesto kúpeľ uzavrieť o pár dní neskôr, no keďže v sobotu sa otvára úpalisko, k uzávierke mestského kúpeľa pristupuje už od 17. júna.

Na rekonštrukciu kúpeľa bolo vyčlenených 200-tisíc eur, rekonštrukčné práce boli vysúťažené za 161 725,50 €. Táto suma je už aj s DPH. Zmluva bola podpísaná 10. júna. Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii plaveckého a detského bazéna v mestskom kúpeli na základe obhliadky z 10. apríla.

Rozsah prác: V plaveckom bazéne sa uskutočnia búracie práce a montáž potrubia, sacieho a výtlačného systému. Rovnako sa tu bude robiť pofóliovanie bazéna, vrátane prelivových žľabov. Na detskom bazéne sa v rámci rekonštrukcie namontuje výtlačný systém a aj tu sa urobí pofóliovanie.Zdroj: Mesto Nitra