ATG-TECH logo

Land Rover 4x4 in schools je technologická výzva pre tím študentov vo veku 11-19 rokov. Cieľom je vytvoriť model auta na diaľkové ovládanie s pohonom na všetky štyri kolesá (4x4) podľa zadaných pravidiel a špecifikácií. Auto musí zdolať náročnú prekážkovú dráhu. Okrem toho musí každý tím obhajovať svoju prácu na ústnej prezentácií a zostaviť porfólio. Dôležitou súčasťou súťaže je aj marketing. Súťažiaci preto, musia postaviť perfektný prezentačný box a webové stránky. Víťazní tím národného finále postupuje na svetové finále do Abú Dhabí!

Čo všetko musí autíčko dokázať? Hlavné požiadavky sú diaľkové ovládanie a pohon všetkých štyroch kolies (4x4). Zatáčať musia obe nápravy zároveň a navyše sa musia automaticky rozsvietiť svetlá ak sa zotmie na určenú hranicu. Okrem toho musí autíčko buď blikať alebo bzučať ak bočný náklon dosiahne 25o a viac. Celková hmotnosť je obmedzená na 1,8kg. Zadané sú taktiež minimálne a maximálne rozmery (dĺžka, šírka, výška). Ďalšie prísne pravidlá sú určené pre karosériu. Musí zakrývať všetky mechanické a elektronické prvky a pri pohľade zhora musí zakrývať všetky štyri kolesá. Autíčko musí mať taktiež funkčné ťažné zariadenie na jazdu a cúvanie s vozíkom. Nakoniec musí autíčko zdolať prekážkovú trať, ktorá je zmenšenou kópiou testovacej trate pre Land Rover. Tu už je to na konštruktéroch v jednotlivých tímoch ako si s tým poradia.

Sme skupina šiestich mladých ľudí, ktorých spája nadšenie, priateľstvo a spoločná túžba dosiahnuť svoj cieľ – vyhrať súťaž 4x4 Land Rover v školách. Sme elitou vo svojich odboroch a nebojíme sa to dokázať! Sme žiaci troch stredných škôl – SSOŠ Polytechnická Nitra, SOŠ Polygrafická Bratislava a Evanjelické bilingválne gymnázium Martin.

Našim heslom je: Kreativita – Kvalita – Komunikácia.

Prečo my? Sme si istí, že máme skúsenosti a schopnosti vyhrať, o čom svedčí cena za Najlepšiu konštrukciu a za celkové 2. Miesto v 1. Slovenskom kole súťaže 4x4 Land Rover v školách. O našich kvalitách tiež svedčia dosiahnuté výhry aj v iných súťažiach. SOČ (3. Miesto), Zenit v strojárstve (4. Miesto celoštátne), 1. Miesto v súťaži v modelovaní v SolidWorks alebo aj ocenenie nášho hlavného jazdca titulom Športovec mesta Nitry v oblasti technických športov.

Náš tím dostal názov ATG-TECH. Tech poukazuje na dôležitosť technických znalostí, ktoré tvoria väčšiu polovicu tejto súťaže. ATG je odkaz na našeho titulného sponzora - The Automated Technology Group s .r. o. Táto firma sa nachádza v priemyselnom parku v Nitre a poskytla nám nemalé finančné prostriedky na realizovanie tohto projektu.

V tíme musí mať každý člen pridelenú pozíciu, za ktorú je zodpovedný. Za technickú časť sú zodpovedný chalani – konštruktér, výrobný inžinier a elektrotechnik. Zvyšné tri pozície patria dvom grafikom a dizajnérom a manažérke, ktorá dohliada na celý projekt a marketing.

Samozrejme okrem zostavenia autíčka je dôležité aj „predať produkt,“ preto je veľkou časťou súťaže taktiež marketing. Hodnotí portfólio, ktoré obsahuje všetky dôležité informácie a výstavný stánok. Stánok musí v prvom rade zaujať a prilákať potenciálnych zákazníkov. Neodmysliteľnou súčasťou takéhoto stánku sú samozrejme reklamné predmety ako perá s logom, magnetky a nálepky a podobne. Hodnotí sa taktiež spracovanie webových stránok a sociálne siete.

Na našich facebookových stránkach môžu ľudia vidieť zaujímavé fotky a videá z výroby, z testovania a celkovo z našej činnosti. Chystáme si aj Technické okienko, kde sa ľudia môžu laicky dozvedieť niečo o technológií 3D tlače, 3D modelovania alebo aj dopadu na životné prostredie.

Snažíme sa osloviť širokú verejnosť, aby sa ľudia dozvedeli niečo o našom projekte a podporili nás v našej snahe postúpiť na svetové finále do Abú Dhabí. Sme vďačný za každú pomoc, či už je to jeden lajk na facebooku alebo mediálna pomoc alebo finančná pomoc... Každý kúsok sa na konci počíta a posúva nás bližšie k našemu cieľu.

>>>FB stránka ATG-TECH Nitra<<<


ATG-TECH ATG-TECH