Mesto má s p. Cibuľom podpísanú zmluvu na starostlivosť a kŕmenie zvierat do 31.12.2010. O zvieratá bude aj naďalej postarané. Mesto chce zachovať stav zvierat v parku, miesto sídla firmy p. Cibuľu vypratať a má zámer na využitie tohoto priestoru.

Pred 2 rokmi mesto predalo p. Cibuľovi dom s pozemkom na Fabrickej ulici s podmienkou presťahovania sídla firmy tam. Pán Cibuľa bol viackrát upozornený na neporiadok a svojich psov v prenajatom areáli v parku. Mesto 2x schválilo výpoveď z nájmu, riaditeľ Mestských služieb mu ju však nedal. Podarilo sa to až na tretí pokus.

Je nemysliteľné, aby na takom lukratívnom mieste, ktoré navštevuje veľa ľudí, bol neporiadok za plotom a na ľudí štekali spoza plota psy.

Na druhej strane treba podotknúť, že pán Cibuľa sa doteraz vždy dobre staral o zvieratá.

V parku chce mesto zriadiť zázemie pre kultúrne podujatia, prevádzku cukrárne a rozšíriť služby pre návštevníkov parku. Ešte nie je rozhodnuté, či túto investíciu bude realizovať na budúci rok mesto, alebo pozemok ponúkne súkromnému sektoru.

Medzi schválenými prioritami na spolufinancovanie z fondov EÚ je tiež rozšírenie parku aj na druhý breh rieky. Mesto v tomto roku investovalo 1,5 mil. Sk do rekonštrukcie detského ihriska v parku a v tomto trende chce pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

V parku sa nachádza aj schátralá kúria, ktorá patrí súkromnému vlastníkovi. Pozemok je mestský. Mesto už viackrát v minulosti rokovalo s majiteľom kúrie o zámene nehnuteľnosti, avšak neúspešne. Touto otázkou sa ešte bude zaoberať, má záujem budovu získať.