Dňa 6.9.2007 o 11:00 hod. sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie zrekonštruovanej časti Podzámskej ulice s oporným múrom. Na odovzdávaní sa zúčastnil pán primátor Dvonč, viceprimátor p. Baláž, poslanec dlhodobo uvoľnený p. Štefek, prednosta MsÚ p. Martinka, zástupcovia VMČ Staré Mesto a generálny dodávateľ diela.