Na zastupiteľstve 23.augusta na návrh zástupcu primátora Baláža odhlasovala vačšina poslancov ZÁKAZ postaviť takúto výškovú budovu. V meste Nitra neni stanovená koncepcia výškových budov.Rozhodnutie je teda na poslancoch mestského zastupiteľstva. Tí rozhodnú či sa Nitra stane mestom výškových budov, alebo zostane nezmenená. Plánovaná budova by mala mať 25 poschodí a výšku 80 metrov. Má byť súčasťou obchodno-spoločenského centra, ktoré stavia na mieste bývalých mlynov. Dominanta areálu má stáť na rohu ulíc Československej armády a Štúrova. Spoločnosť požiadala o zmenu výškového regulatívu mesta. Mestskí poslanci zatiaľ zmeny neschválili. Poverili hlavného architekta hľadaním vhodnej polohy a výšky dominánt tak, aby nenarušili výškový charakter mesta. Územný plán povoľuje v centrálnej mestskej zóne, v ktorej stavajú obe spoločnosti, zástavbu do maximálnej výšky šesť nadzemných podlaží.

MLYNY sú situované v absolútnom centre Nitry, na križovatke ulíc Štefánikova trieda a Štúrova ulica. Nákupné centrum ponúkne na troch nadzemných podlažiach prenajímateľnú plochu 25.000 m2. Parkovanie zabezpečí 1018 parkovacích miest. Dvojmiliardová investícia do moderného objektu prinesie 600 pracovných príležitostí a novú dimenziu služieb v oblasti zábavy, obchodu, kultúry a športu. Využívať ho bude viac ako jeden milión obyvateľov zo spádovej oblasti do 60 km. Začiatok výstavby je plánovaný na jar roku 2007.Vizualizácia výškovej budovy v Mlynoch


Zdroj: Nitralive.sk