V Katedrále svätého Emeráma na Nitranskom hrade sa našiel vzácny nález. Ide o malú kovovú schránku, ktorá bola uložená v murovanom úzkom otvore prekrytom tehlami, drevenou konštrukciou a oltárnou menzou. Objavená bola pri premiestňovaní oltára Snímania z kríža z dôvodu nálezu stredovekej nástennej maľby. Schránka je previazaná tkaninou s biskupskou pečaťou. Z doterajších zistení je zrejmé, že obsahuje historické listiny. K úplnému vyhodnoteniu nálezu sa bude možné vyjadriť po podrobnom reštaurátorskom preskúmaní.

Kovová skrinka Nitriansky hrad


Stredoveká nástenná maľba bola odkrytá vo februári 2012 pri reštaurovaní barokového interiéru katedrály. Nachádza sa na východnej stene po stranách ranobarokového oltára Snámania z kríža. Výnimočnosť nálezu ako i predpokladaný rozsah a stav zachovania boli dôvodom na doskúmanie. Po demontáži oltára bola odkrytá rozsiahla gotická freska Smrť a Korunovanie Panny Márie s malými poškodeniami po kotveniach oltára a v súčasnosti je predmetom reštaurovania.

Oltár Nitriansky hrad

Fotogaléria


Zdroj: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky