Nie ojedinelým, ale skôr názorným príkladom plytvania verejnými zdrojmi je rekonštrukcia zápasníckej haly Júliusa Strniska pri futbalovom štadióne. Vedenie mesta Nitra sa začiatkom roku 2021 rozhodlo, že spraví niečo pre šport – zrekonštruuje zápasnícku halu, ktorá bola mimochodom v havarijnom stave. Budova nebola zateplená, tieklo do nej. Konštrukcia bol chabá, múry a okná riadne netesnili. Teda bolo treba robiť viac-menej všetko, avšak všetko sa neurobilo, pretože pri tvorbe zákazky došlo k absurdnej ignorácii nedostatkov tejto stavby. Nie je vôbec divu, že toto vedenie mesta opätovne zabudlo na to, že to čo nie je vidieť, je rovnako dôležité ako to, čo vidieť je. Forma a snaha zablysnúť sa pred voličmi predčila kvalitu.

Peniaze na rekonštrukciu mali ísť z Fondu na podporu športu a mesto Nitra malo projekt spolufinancovať vo výške 50 % z celkovej sumy. Vo verejnom obstarávaní bola celková cena za dielo vysúťažená v sume 595 tisíc eur. Vzhľadom na neschopnosť a amaterizmus zodpovedných osôb, platí naše mesto takmer o jednu tretinu viac ako pôvodne malo!

Keďže vedľa zápasníckej haly bývam a dlhodobo je tu problém s parkovaním, ktorý je zapríčinený nedostatkom parkovacích miest pre blízke športoviská, rozhodol som sa s viacerými susedmi naliehať na mesto Nitra, aby tu vybudovalo parkovacie miesta pre tieto športoviská. Totiž parkovisko pre zápasnícku halu súčasné a ale aj predchádzajúce vedenia prakticky darovali v prospech investora, ktorý má ako náhradu postaviť na jeho mieste štyri bytové domy (už mu vydali stavebné povolenie)...
Ak si niekto myslí, že v danom projekte na rekonštrukciu zápasníckej haly boli zarátané aj parkovacie miesta, mýli sa. V meste Nitra máme zápasnícku halu bez akéhokoľvek parkovacieho miesta a súčasné vedenie to rieši tak, že na plot areálu, kde sa nachádza zápasnícka hala dalo výzvu (obyčajnú A4, ktorá bola po prvom daždi rozmočená, aktuálne už zmizla), aby športovci chodili parkovať na iné parkovisko, čo samozrejme nikto ani nerešpektoval. Mesto bolo zrejme spokojné s takýmto riešením- neriešením, v prospech obyvateľov, o ktorých hlas sa uchádza teraz pred voľbami, pritom pre obyvateľov spravilo povedané nadnesene veľmi málo – aj to je pre nich asi veľa.

Zaujímalo ma teda, ako sú investované peniaze na rekonštrukciu, kto vyhral verejné obstarávanie a čo presne sa má rekonštruovať. Obrátil som sa na mesto Nitra ako hlavného investora, keďže vlastník stavby je spoločnosť Nitrianska investičná, a.s., kde jediným akcionárom je naše mesto. Odpoveď ma prekvapila. Mesto Nitra v zastúpení vedúceho odboru projektov mi odpísal, že nedisponujú zmluvou o dielo, a preto mi nemôžu odpovedať, a že sa mám obrátiť na občianske združenie Telovýchovná jednota. Je zarážajúce, že mesto Nitra poskytuje peniaze na niečo, o čom nemá vôbec žiadny prehľad. Ani po opakovaných žiadostiach sa mi od mesta Nitra nepodarilo získať riadnu odpoveď.

Následne po určitom čase som sa dopátral k tomu, že mesto Nitra doplatí zhotoviteľovi ďalších 118 tisíc eur za ďalšie práce, s ktorými sa pri prvotnom projekte nepočítalo, hoc ak by zákazku robili kompetentné osoby, tak od začiatku by vedeli, že bude treba robiť tieto práce naviac. V priebehu rekonštrukcie sa navyše zistilo, že prvotná rekonštrukcia zasahuje do vedľajšieho pozemku (investora, ktorému darovali parkovisko) a tento im súhlas na stavbu nedá. Ďalej sa zistilo, že strecha, ktorá zateká je v ešte horšom stave a následne prizvaný statik odporučil riešiť jej konštrukciu. Týchto 118 tisíc eur neprešlo verejných obstarávaním. Z týchto 118 tisíc eur nebude hradiť 50% Fond na podporu športu. Ušetrené peniaze mohli byť investovaných lepšie. Verím, že primátor mesta Nitra a ďalšie zodpovedné osoby by narábali zo svojimi súkromnými peniazmi oveľa efektívnejšie ako to robia s verejnými peniazmi, resp. s peniazmi obyvateľov tohto mesta.

Ak pán viceprimátor pre šport pán Balko tvrdí, že podpora športovej činnosti zahŕňa aj „prístupnosť a kvalitu športovej infraštruktúry a to pre všetkých, nielen pre športovcov“, kde sú parkovacie miesta vyčlenené pre takúto športovú budovu? Prečo sa „opomenulo“ zhodnotil celkový stav budovy? Išlo o nedbanlivosť, neprofesionalitu, alebo účelové konanie? No nech je to už ako chce, bude nás to všetkých stáť krásnych cca 718.000 eur.. (a ktovie či je to už konečná suma).. a to sa do tejto sumy zmestilo „AŽ“ opláštenie budovy, výmena okien za nezmyselne drahé hliníkové okná a možno strecha, pritom vnútorné priestory a riešenie parkovania zatiaľ nikoho netrápili.

Keď pre mesto nie je problematické zainvestovať bez verejného obstarávania ďalších 118.000 eur, čo zrejme nie je poslednou investovanou sumou do tejto haly, prečo nevyšlo obyvateľom v ústrety a nedobudovalo parkovacie miesta, aby ich táto hala nezaťažovala. Pri prerábaní haly dokázali robotníci parkovať v jej areály, prečo sa to nedá aj pre športovcov?

Je smutné, že za štvorročné volebné obdobie mesto nevytvorilo v lokalite Starého Mesta ani jedno parkovacie miesto. Vytvorili sa však smiešne stojany na bicykle, ktoré aj tak zívajú prázdnotou.

Toto je len jeden z mnohých prípadov nezodpovednosti, nedbanlivého prístupu a ignorancie súčasného vedenia mesta Nitra.

Ak už nechcete ďalej zažívať takéto neprofesionálne konanie a chcete, aby mesto malo opäť dobré meno, poďme sa spoločne pokúsiť o zmenu k lepšiemu a voľte č. 12

JUDr. Peter Kellner
nezávislý kandidát na poslanca za mestskú časť Nitra – Staré Mesto


KellnerDodávateľ reklamy: Nitralive.sk / BEAM media, s.r.o.
Objednávateľ: JUDr. Peter Kellner, Parkové nábrežie 881/25, Nitra