Peter Kellner

„Miesto sľubov výsledky“ ... to je moje životné krédo, nie len heslo pred voľbami, ako vidno u mnohých iných.

Mne ako rodenému „nitrančanovi“ je veľmi ľúto pri pohľade na to, kam Nitra speje. Keďže v Starom Meste skutočne žijem, poznám aj problémy, ktoré trápia obyvateľov. Zrušenie parkovacích kariet bez akéhokoľvek náhradného riešenia bolo veľmi nešťastné riešenie. Týmto krokom mesto prišlo o neskutočne veľký objem financií a zároveň občanom ani trochu neuľahčilo parkovanie. Výstavba cyklochodníkov je v dnešnej dobe fajn, avšak netreba zabúdať ani na ostatných. Kvalita a bezpečnosť chodníkov a ciest je kritická, o čom netreba nikoho zvlášť presviedčať, každý s triezvym pohľadom to sám vidí.
Ja ako nezávislý kandidát na poslanca ponúkam riešenia tejto problematiky.

Už ako občan som v tejto sfére presadzoval mnoho odborných riešení. Ako občiansky aktivista som sa zaslúžil o vybudovanie prechodu pre chodcov na nebezpečnom a frekventovanom úseku na Parkovom nábreží, osadenie polopodzemných kontajnerov, odstránenie čiernych stavieb a mnoho iného. Doposiaľ bojujem za občanov uvedenej lokality, aby sa im nezhoršilo životné prostredie novou výstavbou bytových domov na bývalom parkovisku, ktoré je v súčasnosti rozbúrané, neoplotené a tak nebezpečné pre verejnosť. Bohužiaľ súčasné vedenie mesta už vydalo stavebné povolenie bez akejkoľvek kompenzácie parkovacích miest.

Postavil som sa za obyvateľov aj v prípade vybudovania rezidentského parkovania, ktoré napriek sľubom mesta doposiaľ nie je zrealizované. Nie je mysliteľné, aby obyvateľ nemal kde zaparkovať a nebol nijako chránený.

Mojou víziou pomoci obyvateľom je presadiť:

- rekonštrukciu chodníkov, ich bezbariérovosť,
- rekonštrukciu ulíc Janka Kráľa, Palánok, Hollého, Cintorínska – Staničná...,
- reguláciu novej výstavby v centre mesta so zachovaním komfortu pôvodných obyvateľov,
- doriešenie parkovania pred zimným štadiónom - napríklad počas hokejových zápasov umožnením parkovania na futbalovom štadióne,
- zavedenie rezidentského parkovania v celom Starom Meste,
- vybudovanie podzemných garáží – napríklad pred Domom služieb pod súčasným parkoviskom,
- opätovné zavedenie parkovacích kariet na miestach, ktoré nie sú efektívne využívané,
- podpora športu – výstavba novej, modernej hokejovej haly.

Pre aktuálnu zlú situáciu a po dlhom uvážení, keďže ma oslovilo mnoho občanov, ktorí moju snahu videli a oceňovali, som sa rozhodol uchádzať sa o Váš hlas ako nezávislý kandidát na poslanca mesta Nitry za mestskú časť Staré Mesto.
Každý kto ma pozná dobre vie, že to, čo poviem platí a nikdy nesľubujem to, čo sa splniť nedá. Sú za mnou výsledky a viem poskytnúť konkrétne riešenia.
Ak Vás už nebaví počúvať len sľuby a pekné reči, chcete aby Vaše problémy boli vypočuté a niekto ich aj skutočne riešil, bude mi cťou, ak svoj hlas dáte práve mne...pretože mne nie je jedno, kam sa naše mesto uberá...

... VOĽTE ČÍSLO 12 ...

JUDr. Peter Kellner
nezávislý kandidát
na poslanca za mestskú časť Nitra-Staré MestoNitra má všetko svetové: cesty ako v zahraničí

Janka Kráľa
Peter Kellner, kandidáta na poslanca Starého mesta Nitra

Palánok
Peter Kellner, kandidáta na poslanca Starého mesta Nitra

Nitra má všetko: bezbariérové a bezpečné chodníky: Cintorínska
Peter Kellner, kandidáta na poslanca Starého mesta Nitra

Mostná
Peter Kellner, kandidáta na poslanca Starého mesta Nitra Peter Kellner, kandidáta na poslanca Starého mesta Nitra

Nitra má aj svetový unikát: „cintorín autobusov“ namiesto toho, aby tu bolo možné parkovať
Peter Kellner, kandidáta na poslanca Starého mesta Nitra Peter Kellner, kandidáta na poslanca Starého mesta Nitra

Nitra je svetová: rušná pešia zóna, ktorú je potrebné predlžovať
Peter Kellner, kandidáta na poslanca Starého mesta Nitra

Predĺženie rušnej pešej zóny s novým nitrianskym akvaparkom
Peter Kellner, kandidáta na poslanca Starého mesta Nitra

Nitra je svetová, má železničnú stanicu hodnú metropoly
Peter Kellner, kandidáta na poslanca Starého mesta Nitra Peter Kellner, kandidáta na poslanca Starého mesta Nitra Peter Kellner, kandidáta na poslanca Starého mesta Nitra

Návštevníci Mestského úradu vybavia svoje úradné záležitosti za „akciovú cenu“, pretože aj tu je potrebné zaviesť aspoň symbolické parkovné
Peter Kellner, kandidáta na poslanca Starého mesta Nitra

Nová služba Mestského úradu - bezplatné umývanie pneumatík
Peter Kellner, kandidáta na poslanca Starého mesta Nitra

Unikátne bývalé parkovisko na Parkovom nábreží, kde developer plánuje novú výstavbu, avšak patrí mu len pozemok, spevnená plocha, ktorú po obvode rozbúral a neoplotil, už nie
Peter Kellner, kandidáta na poslanca Starého mesta Nitra

Dodávateľ reklamy: BEAM media, s.r.o.
Objednávateľ: JUDr. Peter Kellner, Parkové nábrežie 881/25, Nitra