Nachádza sa v najjužnejšom geomorfologickom podcelku pohoriaTribeč.

Je to vrchol v zoborskej skupine Tribeča nad Podunajskou pahorkatinou a mestom Nitra, dosahuje nadmorskú výšku 586,9 m n. m. Vrchol tvorí prírodná rezervácia Zoborská lesostep, po svahoch sú vinice. Je to vyhliadkový bod na široké okolie. Z Nitry do r. 1994 prístup sedačkovou lanovkou na Pyramídu, ktorá je v súčasnosti odstavená a zdevastovaná. Je tu viacero archeologických nálezísk. Na vrchole kopca bolo praveké hradisko, ktoré v 9. storočí pravdepodobne využívali Slovania ako útočistné hradisko (obvod valov bol takmer 3 kilometre). Na juhozápad od vrchu sa nachádzal už počiatkom 11. storočia kláštor benediktínov, ktorý sa prvýkrát spomína v roku 1111 (Zoborské listiny); spomína sa tu škola, ktorá je najstaršou doloženou školou na Slovensku. Kláštor možno vznikol už v 9. storočí. Na juhovýchodnom výbežku Zobora sa nachádzalo slovanské hradisko, ktoré vzniklo koncom 8. storočia (pod základmi kostola z 11. storočia sa tu našiel starší kostol). Spolu s hradiskom na vrchole Zobora a ďalšími hradiskami tvorili v 9. storočí základ osídlenia veľkomoravskej Nitry.
Lanovka na Pyramídu

Lanová dráha bola projektovaná v roku 1966 – TRANSPORTA n.p. Chrudim.Výrobca a dodávateľ zariadenia – TRANSPORTA n.p. Chrudim.Lanová dráha bola uvedená do prevádzky v roku 1970.V roku 1982 bola urobená výmena rámov batérií kladiek a v roku 1991 sa urobila rekonštrukcia pohonu (TATRAPOMA Kežmarok – JRD Spišská Belá). Posledný rok prevádzkovania lanovej dráhy – 1993. Lanová dráha ZOBOR je teraz od roku 1993 MIMO PREVÁDZKY. Súčasnosť: lanovka bola deomntovaná, trasa lanovej dráhy je asi z 1/3 (cca 700 m) zarastená porastom do výšky cca. 8 m. Od podpery č. 3 až k podpere č. 9 prechádza trasa SLD nad zastavanou časťou (vilová štvrť). V ochrannom pásme dráhy sú záhradky, niekde aj s vysokými stromami. Niektoré stavby – ploty, terasy – zasahujú rovnako do ochranného pásma dráhy. Horná stanica lanovky: vnútorné zariadenie je vo väčšej miere v zlom stave.Stránka o lanovke:
http://www.lanovky.sk/?page=lan&lan=40


Liečebný ústav (Odborný liečebný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb (OLÚ TaRCH))

Toto špičkové špecializované zdravotnícke zariadenie slúži ako pľúcna nemocnica pre Nitriansky kraj a poskytuje preventívnu, diagnostickú, liečebnú a následnú starostlivosť aj za hranicami regiónu.
Svoradova jaskyňa


V zoborsko-žibrickom krase sa nachádza jedna z najznámejších jaskýň Tribeča –Svoradova jaskyňa. Bola známa od nepamäti a poznali ju už naši dedovia a otcovia. Chodievalo sa k nej na púte od čias morovej epidémie roku 1739, ale aj na pamiatku pustovníka Svorada, ktorý v nej žil a údajne podzemnou chodbou chodieval až do Hronského Beňadika. Je najstaršia nitrianska jaskyňa s dĺžkou chodieb okol 50 metrov. Na jej stenách sa nachádza nepatrná krasová výzdoba a v povrchovom otvore už niekoľko storočí kamenný oltár sv. Svorada, zoborského pustovníka zo začiatku 11.storočia.

FotogalériaZdroj textu: http://antonkaiser.blog.sme.sk/c/67672/Jaskyne-a-krasove-utvary-Tribeca.html

www.wikipedia.sk