Rozprestiera sa na ploche 20 ha v severozápadnej časti mesta, lemovaný meandrom rieky Nitra, Hradným kopcom a areálom športových ihrísk na Jesenského ulici. Svojou bohatou ponukou na trávenie voľného času a jedinečnou prírodnou scenériou je jednou z dominánt mesta. Skladá sa z troch častí z rôznych časových období. Najstaršia časť Sihoť z konca 19. storočia je bohatá na atrakcie pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Názov Sihoť pôvodne označoval územie medzi meandrom rieky Nitra a umelým náhonom pre mlyn pod hradom. Hneď pri vstupe do parku z Jesenského ulice je umiestnená vyhľadávaná piváreň – bufet na Sihoti a originálne detské ihrisko, ktoré umožňuje zábavu aj dospelým pri spoločenských hrách mlyn a ruské kolky. Odvážnejší si môžu vyskúšať svoju šikovnosť na požičiavaných chodúľoch. Väčším deťom slúži prekážková lanová dráha hneď za ihriskom a bludisko umiestnené v ploche pôvodného umelého jazierka.
Žabia fontána pochádza od sochára Júliusa Bártfaya z roku 1935 s novým dirigentom – vodníkom Žblnkom uprostred.
Bohatú históriu parku pripomína budova pôvodného výletného hostinca na konci promenády s alejami líp. V klasicistickom štýle ju v roku 1831 dal postaviť biskup Jozef Wurum.
Gazdovský dvor s domácimi zvieratami

Drevenými plastikami a celkovou koncepciou pripomína tradičný život na hospodárskom dvore z oblasti Nitry. Deti tu môžu pohladkať teliatko, somárika, ovce, kozy a sledovať prasiatka alebo pávy vo výbehoch. Celoročným lákadlom parku je voliéra so stádom danielov škvrnitých a muflónov, najmä v období prírastkov začiatkom leta.
Nový park založený v 50-tych rokov 19. storočia sa nachádza za objektom PKO.

Rozkladá sa na pôvodných Párovských lúkach. Po úprave koryta rieky v roku 1928 boli meandre využité na dnešnú sústavu jazier Veľká a Malá Hangócka, spojených pôtočikom. Ponad malé jazero prechádza drevený oblúkový most. Veľká Hangócka s fontánou uprostred je vyhľadávaným miestom rybárov. Návštevníci si v tejto časti parku môžu oddýchnuť v prírodných zákutiach s výhľadmi na vodné plochy a Nitriansky hrad na kopci nad parkom posedením na lavičkách umiestnených voľne aj mimo peších chodníkov. V tejto časti parku sa nachádza mnoho kvitnúcich a dendrologicky zaujímavých stromov a kríkov, podobne ako v Spojovacom parku na ploche pred vstupom do letného kúpaliska.
Z dendrologického hľadiska sú jednotlivé časti parku veľmi odlišné vekom i druhovým zastúpením stromov a kríkov. V Starom parku sa nachádza 515 stromov 47 druhov. Mnoho stromov je vo veku nad 80 rokov. Najpočetnejším druhom je Lipa malolistá (Tilia cordata) a Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior). Z dendrologicky vzácnych druhov tu rastie stálozelený Dub turnerov (Quercuc x turneri pseudotumeri), ktorý ako jediný strom v parku má zelené listy po celý rok. Nájdete ho vedľa promenády na pravej strane smerom k Žabej fontáne. Ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendrom tulipifera), sa nachádza pri pomníku 1. svetovej vojny a je zaujímavý nápadnými lírovitými listami a v polovici leta veľkými kvetmi. Pri Žabej fontáne rastie Pagaštan páviový (Aesculus pavia), ktorý je nápadný najmä v júni, kedy kvitne veľkými červenými kvetmi. Nový park predstavujú porasty vo veku 50 rokov. Celkový počet stromov je 1516 kusov, 84 druhov. Najpočetnejšie sú Brezy bradavičnaté (Betula pendula) a Topole čierne (Populus nigra Italica). Z dendrologicky zaujímavých stromov rastú pri chodníku pred kúpaliskom Ginko dvojlaločné (Ginkgo biloba), s typickými laločnato delenými listami, Paulovnia plstnatá (Paulownia tomentosa), s veľkými svetlozelenými listami a na jar s fialovými lievikovitými kvetmi, najvzácnejší ihličnatý strom v parku Sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum), s mäkkou červenohnedou borkou na kmeni a Magnólia japonská (Magnolia kobus) s bielymi kvetmi veľkými ako dlaň. Na brehu malého jazierka rastie Ambrovník styraxový (Liquidambar styraciflua), ktorý má výrazne vínovo červené jesenné sfarbenie listov. Pri chodníku od jazierka ku kúpalisku rastie Gledičia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos) s kmeňom pokrytým veľkými dekoratívnymi tŕňmi.

Jazierko

V novšej časti parku za veľkým detským ihriskom je jazierko, ktoré dalo mesto Nitra vyčistiť v rámci 3. etapy revitalizácie parku. Okrem čistenia boli upravené aj jeho brehy. Novinkou je možnosť člnkovať sa.

Viac o jazierku a člnkovaní v parku nájdete v sekcii Tipy na výlet v článku Tip na výlet: Člnkovanie v parku na Sihoti

Člnky na jazierku v parku na Sihoti v Nitre


Fotogaléria


Zdroj: Nitralive.sk