Od 4. do 7. júla sa v Nitre konajú tradičné slávnosti Nitra, milá Nitra. Rovnomenná hymnická pieseň a nitrianska znelka je jednotiacim rámcom pre Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti, ktoré obyvatelia Nitry slávia aj ako svoje dni Nitranov.

Mesto pod Zoborom sa prvýkrát uvádza v písomných prameňoch ako Nitrava už okolo r. 871 informáciou o vysvätení kresťanského kostola nitrianskemu kniežaťu Pribinovi r. 828 v spise „O obrátení Bavorov a Korutáncov“. Je späté s pôsobením byzantskej misie, ktorá svojím dielom položila základy slovanského písomníctva a vzdelanosti. Oblúkom tisícročia spojené s týmito pevnými bodmi našej histórie sa aj prostredníctvom slávností snaží prispievať k formovaniu historického vedomia vhodnými popularizačnými prostriedkami.

Slávnosti sú už niekoľko rokov súčasťou programovej ponuky medzinárodného projektu Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, ktorý nie je iba jednoduchou trasou, ale komplexnou kultúrnou a turistickou ponukou v priestore strednej, južnej a východnej Európy. Tu, v pomyselnom trojuholníku Rím – Velehrad – Istanbul, bude v projekte postupne zapojených 10 európskych krajín s potenciálom stoviek historicky a kultúrne významných miest a až 9-tisíc kilometrov trás. Cesta je zameraná na podporu kultúrneho turizmu a, v Európe stále populárnejšieho, pútnického turizmu. Tým sa priblíži známym európskym cestám, napr. Svätojakubskej ceste.

Tohtoročná dramaturgia slávností spája duchovnú, historickú i spoločenskú dimenziu v rámci rôznorodej štvordňovej programovej ponuky.

Hlavným pilierom duchovnej línie je tradičná Cyrilo-metodská národná púť na Svätoplukovom námestí.

Historickú líniu slávností v tomto roku tvorí konferencia venovaná 1150. výročiu smrti Konštantína filozofa, historický festival Pribinowa Nitrava, otvorené dvory v hornom meste a prezentácia Nitrianskeho hradu ako najväčšieho hradu na Slovensku spolu s jeho vstupnou bránou ukrytou v suteréne Župného domu, veľkoplošná videomappingová a divadelná show Veľkomoravský orloj, hradný deň otvorených dverí, divadelné predstavenia, výstavy, prednášky, tvorivé dielne i putovanie s veľkomoravskou tematikou. Koncertom Slovenské žalmy z Bojnej symbolicky spájame Nitru s touto významnou lokalitou na trase Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda.

Spoločenská línia slávností sa už tradične ponesie v znamení priateľských stretnutí, oddychu a zábavy na hrade i na oživenom nitrianskom korze s jarmokom, hudobným a divadelným pódiom, v rámci ktorého sa predstavia Ľubica Šulíková a Števo Haládik, Be Well, Horehigh, šaško Fjodor, Túlavé divadlo, Nové divadlo.

Večerné koncerty na hlavnom pódiu budú patriť kapelám Živica, Rockenrolla, HEX a BUTY.

Nitra, milá Nitra 2019, programZdroj: Mesto Nitra