Slávnostný galaprogram zorganizovalo Mesto Nitra v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou v Nitre v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva

Nitrianska synagóga je jedným zo symbolov mesta Nitra a v týchto dňoch si pripomíname sto rokov od jej slávnostného zasvätenia. Za tento čas prešla rôznymi turbulentnými obdobiami, ktoré ovplyvnili jej súčasný ráz. Medzi najvýznamnejšie môžeme zaradiť jej slávnostné otvorenie, rozmach mesta, avšak výrazným spôsobom sa na jej histórii podieľalo aj obdobie útlaku židovskej komunity v časoch druhej svetovej vojny, kedy bolo z Nitry vyvezených okolo 6000 židov a obdobie komunistického režimu. V súčasnosti už neplní svoju pôvodnú funkciu, ale slúži ako koncertná a výstavná sieň.

O prítomnosti židovskej komunity na území súčasnej Nitry sa uvažuje už v súvislosti so sídlom kniežaťa Pribinu. Spomenutá je aj v druhej Zoborskej listine z roku 1113, kde je zmienka o vrchu neďaleko Nitry, ktorý bol nazvaný Mons Judeorum. Privilégium mesta Nitry z roku 1248 zase spomína, že osada Párovce, kde žili Židia sa volala Castrum Judeorum. V priebehu 17. a 18. storočia sa počet Židov v Nitre začal zvyšovať, pričom len na Párovciach žilo 21 židovských rodín. Práve na Párovciach vznikla prvá synagóga v Nitre v roku 1766, ktorá bola v roku 1818 nahradená ďalšou novootvorenou synagógou. V roku 1886 sa vytvorili v Nitre, podobne ako aj na celom svete, dve židovské obce: neologická a ortodoxná. Ortodoxná obec postavila v roku 1903 novú synagógu, ktorá však už v súčasnosti neexistuje. Neologická obec začala stavať svoj chrám o niekoľko rokov neskôr. Základný kameň bol položený v júli 1910 a jej výstavba trvala jeden rok. Financovaná bola z fondu miestneho filantropa Jozefa Engela a iných darcov, ktorých mená sú uvedené na tabuliach vo vchode do synagógy. Autorom objektu bol významný maďarský architekt Leopold Baumhorn, ktorý sa preslávil najmä ako staviteľ synagóg, keď v Uhorsku postavil 24 židovských chrámov a z toho 3 na území Slovenska: v Nitre, Liptovskom Mikuláši a Lučenci. O potrebe nového židovského chrámu v Nitre svedčia aj štatistické údaje, podľa ktorých tvorili Židia v tomto období takmer tretinu obyvateľstva celého mesta.

Synagóga Nitra

Synagóga Nitra

Leopold Baumhorn - autor objektu synagógy

Synagóga Nitra

Nitrianska synagóga je situovaná v centre, v tichom prostredí záhrady a úzkej uličky, ktorá spája Farskú ulicu s pešou zónou. Baumhorn bol pri jej stavbe ovplyvnený maurským a byzantským štýlom, ktoré doplnil secesnými prvkami. Kvalitou architektúry a majstrovstvom Baumhorna tak synagóga v Nitre presahuje územie Slovenska. Pri stavbe boli dodržané základné prvky podoby synagóg ako sú: orientácia budovy na východ t.j. na Jeruzalem; rozdelenie priestoru na mužskú a ženskú časť; dominancia chrámu nad okolitou zástavbou. Do ulice je chrám orientovaný južnou fasádou a charakterizuje ho rozsiahla fenestrácia. Kupolu, ktorá je vysoká 16 metrov, nesie štvorica stĺpov, ktoré zároveň podopierajú ženskú galériu. Stavba sa rozprestiera na ploche 620m2 a jej kapacita je 500 miest. Dokončená bola v priebehu roka 1911 a slávnostné zasvätenie prebehlo za prítomnosti významných predstaviteľov židovskej obce 19.septembra 1911. Synagóga bola do roku 1982 majetkom Židovskej náboženskej obce v Nitre, potom prešla pod správu mesta. V roku 1983 začala jej rekonštrukcia, ktorá trvala s dlhšími prestávkami až do júla 2003. Synagóga v Nitre je zapísaná v Ústrednom zozname národných kultúrnych pamiatok SR.

V pondelok 19.septembra 2011 si tak synagóga v Nitre pripomenula 100 rokov od svojho zasvätenia. Pri tejto príležitosti zorganizovalo Mesto Nitra slávnostný galaprogram, ktorým si návštevníci pripomenuli toto okrúhle jubileum. Vyvrcholením slávnostného večera bol hudobný program Kol Han ΄Shama / Z celej svojej duše v podaní Jany Orlickej a hudobného zoskupenia Association etnique.

Fotogaléria

Zdroj: Portál Židovskej náboženskej obce v Nitre, Časopis Architektúra a urbanizmus – Synagógy-Slovensko, foto Nitralive.sk