Nitrianska komunitná nadácia (NKN) zorganizovala 30. novembra v Divadle Andreja Bagara v Nitre už 11. ročník slávnostného stretnutia Klubu darcov. 227 darcov udelilo granty šiestim projektom, ktoré sa uchádzali o podporu. Na dobré nápady si Nitrania vyzbierali rekordnú sumu 7 258,60 € aj vďaka nezvyčajným stávkam.

Počet členov klubu je každý rok iný. V roku 2014 sa pridalo 227 Nitranov ochotných podporiť minimálnou sumou 10 € miesto, kde žijú. Každý darca mal na slávnostnom stretnutí právo rozhodnúť, ktoré 3 zo 6 nápadov svojím hlasom podporí. S počtom 53 hlasov pomohli darcovia projektu Združenia Storm s nápadom priniesť odborníkov ako sú lekár a právnik za ľuďmi, ktorí žijú „na ulici“. Grant dostala aj neformálna skupina troch športovcov – Daniel Sitáš, Tomáš Madleňák a Matúš Vaško, ktorí chcú v Nitre formovať pekné telá pomocou street workout parku. Najvyššiu priazeň darcov s počtom 55 získal drumpoint 2015 – Medzinárodný festival bubnov, ktorý pre Nitru pripraví OZ Tambores. Klub darcov im dal dôveru už po druhý raz, minulý rok získali vôbec svoj prvý grant, vďaka čomu zorganizovali 1. bubenícky festival v Nitre. Budúci rok sa môžeme tešiť nielen na vystúpenia kapiel z krajín V4, ale aj z Nemecka, či z krajín Južnej Ameriky. Prvé tri projekty boli podporené v plnej výške grantu 1 000 €.

Klub darcov 2014 Nitra

Cieľom NKN je v Nitre zatraktívniť darcovstvo a vzájomnú pomoc, a preto vyzvala tváre Klubu darcov na stávku. Miriam Šmahel Kalisová, Štefan Pčelár a Miroslav Stoch svoju stávku prehrali, lebo tohtoročný cieľ nájsť 200 darcov pre Nitru bol nielen splnený, ale aj prekročený o viac ako 10 %. Miriam napiekla pre každého darcu svoje vychýrené francúzske makrónky, osobne ich priniesla na podujatie, kde prišla s rodinu. Itcho Pčelár sa predviedol v roli operného speváka a trúfol si na pieseň Vivo per lei. Atmosféru opery doplnil 19-členný akademický zbor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Najočakávanejšia stávka bola práve tá najvyššia. Miňo Stoch povedal, že ak sa cieľ podarí naplniť, on z vlastného vrecka pridá rovnakú sumu, na akú sa zložia darcovia. Stoch venoval 3 629,30 € a odkázal všetkým zúčastneným: „Nitra je moja srdcovka a preto som smutný, že nemôžem byť s vami. Nechcem však, aby niekto odchádzal smutný z tohto podujatia, a preto som sa rozhodol venovať granty v hodnote 500 € aj ďalším trom projektom. Zvyšnú sumu venujem nadácii za ich neúnavnú prácu pre naše rodné mesto.“ Prekvapení grantisti neskrývali radosť. „Stocha som veľmi neregistrovala, no sľubujem, že odteraz to bude môj najobľúbenejší futbalista. Za tie peniaze urobíme fantastickú komunitnú akciu, na ktorú vás všetkých pozývame,“ tešila sa Barbora Mlejová zo Zelenej Zebry.

Nitrianska komunitná nadácia zaznamenáva rok čo rok väčší záujem o filantropiu. Klub darcov je jedinečný program, kde jednotliví darcovia plnia zároveň aj úlohu grantovej komisie a sami rozhodujú, čo podporia. V meste pod Zoborom bude o ďalších 6 dobrých nápadov viac. Klub darcov si na svoje konto pripisuje už 77 verejnoprospešných aktivít, do ktorých samotní Nitrania investovali už 42 500 €. Všetky projekty sú dlhodobé a užitočné pre obyvateľov Nitry.


Fotogaléria


Podporené projekty Klub darcov 2014

Umelecká spoločnosť Tambores, o.z. – drumpoint Slovakia 2015 – Medzinárodný festival bubnov a perkusií

Umelecká spoločnosť Tambores organizuje voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie, usporadúva kultúrne podujatia, koncerty, bubenícku šou. Cieľom druhého ročníka Medzinárodného festivalu bubnov a perkusií – drumpoint Slovakia 2015 je pokračovať v rozvíjaní tradície stretávania sa bubeníckych kapiel a orchestrov z Európy na území mesta Nitry. Poslaním festivalu je objavovanie a spájanie kultúr, získavanie skúseností a rozvíjanie medzinárodných vzťahov prostredníctvom bubnov a rytmov. Zámerom organizátorov je oproti minulému roku zvýšiť počet účinkujúcich a ponúknuť tak širokej verejnosti bohatší a rozmanitejší program, ktorého súčasťou budú rôzne tanečné workshopy, ale aj alegorický sprievod pešou zónou. Okrem toho chcú rozšíriť spoluprácu s tanečnými telesami v rámci tanečných workshopov, ale aj zorganizovať alegorický sprievod pešou zónou. Hlavnou myšlienkou festivalu je prilákať do Nitry hudobníkov, ale aj turistov, a ponúknuť im netradičný zážitok v uliciach príjemného historického centra mesta. Grant použijú na propagáciu podujatia a honoráre pre zahraničné kapely.

Udelený grant: 1 000 €


Združenie STORM – Odborníci na ulici

Združenie STORM už viac ako 10 rokov pracuje s aktívnymi užívateľmi drog, osobami pracujúcimi v sex-biznise, so študentmi a s neorganizovanými skupinkami detí na sídliskách Nitry. Zámerom projektu Odborníci na ulici je zbúrať predsudky a mýty a poskytovať pomoc priamo tam, kde je potrebná, v prirodzenom prostredí – na ulici. Vyškolení odborníci zo združenia STORM pôjdu do nitrianskych ulíc medzi ľudí, ktorí sa nachádzajú v náročných životných situáciách alebo žijú rizikovým spôsobom života, a poskytnú im zdravotné aj právne poradenstvo. Chránia tak zdravie všetkých obyvateľov Nitry, nakoľko pravidelne vyzbierajú voľne pohodený zdraviu nebezpečný materiál (injekčné striekačky), robia prevenciu pred šírením prenosných chorôb (hepatitída, HIV) a vzdelávajú verejnosť. Do terénu vezmú aj právnika či zdravotnú sestru, aby poskytli komplexné poradenstvo, ošetrili a odporučili. S podobným štýlom práce má združenie už bohaté skúsenosti a v našom meste sú jediní, ktorí dokážu osobnou cestou priniesť potrebné preventívne informácie. Grant využijú na zdravotnícky a kancelársky materiál, ale aj na honoráre expertov (zdravotná sestra, právnik) a cestovné.

Udelený grant: 1 000 €


Daniel Sitáš, Tomáš Madleňák, Matúš Vaško – Street Workout Park

Mladí športovci, ktorí spolupracujú so združením YMCA, zriadia populárne Workoutové ihrisko v areáli bývalej škôlky na Hôrke. Naučia širokú verejnosť s pomocou rôznych pomôcok (expandery, TRX, Kettlebell, a iné) cvičiť s vlastnou váhou. 1. časť ihriska vznikla len nedávno, naraz ju môže využívať max. 5 ľudí. Záujmom predkladateľov je dobudovať areál ihriska tak, aby slúžil obyvateľom najväčších nitrianskych sídlisk Klokočina, Diely a Čermáň. Ľudia chodia často do drahých fit centier, pritom môžu efektívne využiť čas vonku na čerstvom vzduchu. Workout znamená posilňovanie celého tela s vlastnou váhou - cvičí sa vonku na hrazdách, bradlách a ďalších pomôckach. Myšlienkou street workoutu je vytvorenie komunity ľudí, ktorí sa vzájomne podporujú a pomáhajú si a vymedzia zo života negatíva, ako drogy, alkohol, cigarety. Účastníkom chcú organizátori počas workshopov ukázať technicky správne cvičenia, pomôžu vytvoriť tréningový plán, poradia aj v stravovaní. Grant využijú na stavebný materiál, konkrétne cvičebné pomôcky, honorár za zváračské práce a občerstvenie.

Udelený grant: 1 000,00 €


tab_lab – Bunka pre všetkých

Bunka pre súčasnú kultúru je od roku 2010 spoločným projektom generačne spriaznených a autorsky rôzne profilovaných umelcov zoskupených v občianskom združení tab_lab. Základnou stavebnou jednotkou koncepcie Bunky je mobilný kontajner - unimobunka, ktorú si aktéri svojpomocne upravili, podľa kreatívnych prístupov DIY (do it yourself). BUNKA pre všetkých chce otvoriť atraktívne priestory na pešej zóne širokej verejnosti a množstvu kultúrnych aktivít. Na to však potrebujú dobudovať a sprístupniť BUNKU aj telesne znevýhodneným ľuďom, mamičkám s kočíkmi, deťom či študentov VŠ a SŠ. Organizátori chcú dokončiť podlahu, drenáž a upraviť záhradu. Manuálne práce sa uskutočnia formou „verejných brigád“, počas ktorých sa budú môcť ľudia bližšie zoznámiť s priestorom. Zároveň bude BUNKA pre súčasnú kultúru v roku 2015 súčasťou medzinárodného projektu, v rámci ktorého zorganizuje 3 workshopy na tému: pomoc znevýhodneným skupinám, recyklácia a akčné umenie. Z grantu zakúpia materiál: drevo a štrk.

Udelený grant: 500 €


Zelená Zebra – Chuťové bunky

Zelená Zebra už viac ako 6 rokov prezentuje neprofesionálne umenie mladých ľudí od 15 do 26 rokov. Chuťové bunky sú jedným z ich najchutnejších projektov. Ide o exteriérové komunitné podujatie, ktoré sa uskutoční v srdci nitrianskej pešej zóny – v Bunke. Ponúkne tradičné farmárske, remeselné a umelecké trhy, aké v Nitre jestvovali aj v minulosti. Občianske iniciatívy Zelená Zebra a Bunka sa spojili, aby do centra priniesli život, znovuzrodili myšlienku susedstva a podporili vnímanie verejného priestoru ako miesta, ktoré slúži všetkým bez rozdielu. Trhom, susedskou grilovačkou, koncertom, besedou s inšpiratívnym mladým umelcom, tvorivým workshopom, projekciou a diskusiou s odborníkmi chcú spoločne privítať leto 2015 v Nitre. Grant využijú na cestovné pre účinkujúcich, na nevyhnutné materiálne zabezpečenie a na propagáciu podujatia.

Udelený grant: 500 €


Rytiersky rád sv. Gorazda – Cestou necestou vždy s úsmevom!

Rytiersky rád realizuje voľnočasové a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, v ktorých kladú dôraz na rodinu, morálne hodnoty, rešpektovanie ľudských práv. Skrášľovanie prostredia a najmä toho, ktoré je dennodenne využívané našimi najmenšími, sa vždy oplatí. Chodník, ktorý sa tiahne veľkým kopcom smerom do škôlky na Čajkovského ulici na Klokočine, je pre malé deti takmer nezdolateľný. Ako spríjemniť únavnú a dlhú náročnú cestu do škôlky? Rytiersky rád sv. Gorazda sa rozhodol vymaľovať chodník pestrými farbami, hádankami, detskými úlohami. Chodník má vyčariť na tváričkách najmenších úsmev hneď zrána. Dobrovoľníci organizácie namaľujú rodinu, ktorá prostredníctvom citátov dáva múdre rady do života. Cez hádanky, hlavolamy si deti a aj dospelí precvičia vedomosti a zabavia sa. Okrem iného chcú organizátori uľahčiť rodinám kráčanie do škôlky za každého počasia, aby deti mali radosť z veselého chodníka a aby ich učiteľky v škôlke vítali bez slzičiek na tvári. Z grantu zakúpia materiál – farby, štetce, hry, odmeny pre deti, kostýmy, fotoknihy a propagačný materiál.

Udelený grant: 500 €


Zdroj: NKN