V meste Nitra máme 6 prameňov, z toho kvalita vody nevyhovuje aktuálne ani v jednom prípade. Vyplýva to z rozboru vody, ktorý dal spraviť Mestský úrad v Nitre - odbor komunálnych činností a životného prostredia dňa 28.9.2017. Zisťovala sa kvalita pitnej vody na území mesta Nitra v zmysle nariadenia vlády SR číslo 354/2006 Z.z.

PrameňRok 2013 (7.3.)Rok 2013 (11.12.)Rok 2014Rok 2015Rok 2016Marec 201728.9.2017
Svoradovnevyhovujevyhovujenevyhovujevyhovujevyhovujevyhovujenevyhovuje
Na Kláštorskejvyhovujevyhovujenevyhovujenevyhovujevyhovujenevyhovujenevyhovuje
Na Pivonkovejvyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovujevyhovujenevyhovujenevyhovuje
Na Martinskejnevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovuje
Šindolkanevyhovujevyhovujenevyhovujenevyhovujevyhovujevyhovujenevyhovuje
Bugankanevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovuje


Mapa - pramene v Nitre


zelená - pitné, červená - nepitné
Svoradov prameň - dátum odberu vzorky 28.9.2017

Vzorka pitnej vody n e v y h o v u j e v stanovených ukazovateľoch požiadavkám NV SR číslo 354/2006 Z.z., ktorým sa stanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu.

Prameň na Kláštorskej ulici – dátum odberu vzorky 28.9.2017

Vzorka pitnej vody n e v y h o v u j e v stanovených ukazovateľoch požiadavkám NV SR číslo 354/2006 Z.z., ktorým sa stanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu.

Prameň na Pivonkovej ulici - dátum odberu vzorky 28.9.2017

Vzorka pitnej vody n e v y h o v u j e v stanovených ukazovateľoch požiadavkám NV SR číslo 354/2006 Z.z., ktorým sa stanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu.

Prameň na Martinskej ulici - dátum odberu vzorky 28.9.2017

Vzorka pitnej vody n e v y h o v u j e v stanovených ukazovateľoch požiadavkám NV SR číslo 354/2006 Z.z., ktorým sa stanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu.

Prameň Šindolka - dátum odberu vzorky 28.9.2017

Vzorka pitnej vody n e v y h o v u j e v stanovených ukazovateľoch požiadavkám NV SR číslo 354/2006 Z.z., ktorým sa stanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu.

Prameň Buganka – dátum odberu vzorky 28.9.2017

Vzorka pitnej vody n e v y h o v u j e v stanovených ukazovateľoch požiadavkám NV SR číslo 354/2006 Z.z., ktorým sa stanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu.

Svoradov prameň v Nitre


Zdroj: Mesto Nitra, foto Nitralive.sk