Vodné pramene v Nitre a okolí

Svoradov prameň - dátum odberu vzorky 28.9.2017

Vzorka pitnej vody n e v y h o v u j e v stanovených ukazovateľoch požiadavkám NV SR číslo 354/2006 Z.z., ktorým sa stanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu.

Prameň na Kláštorskej ulici – dátum odberu vzorky 28.9.2017

Vzorka pitnej vody n e v y h o v u j e v stanovených ukazovateľoch požiadavkám NV SR číslo 354/2006 Z.z., ktorým sa stanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu.

Prameň na Pivonkovej ulici - dátum odberu vzorky 28.9.2017

Vzorka pitnej vody n e v y h o v u j e v stanovených ukazovateľoch požiadavkám NV SR číslo 354/2006 Z.z., ktorým sa stanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu.

Prameň na Martinskej ulici - dátum odberu vzorky 28.9.2017

Vzorka pitnej vody n e v y h o v u j e v stanovených ukazovateľoch požiadavkám NV SR číslo 354/2006 Z.z., ktorým sa stanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu.

Prameň Šindolka - dátum odberu vzorky 28.9.2017

Vzorka pitnej vody n e v y h o v u j e v stanovených ukazovateľoch požiadavkám NV SR číslo 354/2006 Z.z., ktorým sa stanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu.

Prameň Buganka – dátum odberu vzorky 28.9.2017

Vzorka pitnej vody n e v y h o v u j e v stanovených ukazovateľoch požiadavkám NV SR číslo 354/2006 Z.z., ktorým sa stanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu.

PrameňRok 2013 (7.3.)Rok 2013 (11.12.)Rok 2014Rok 2015Rok 2016Marec 201728.9.2017
Svoradovnevyhovujevyhovujenevyhovujevyhovujevyhovujevyhovujenevyhovuje
Na Kláštorskejvyhovujevyhovujenevyhovujenevyhovujevyhovujenevyhovujenevyhovuje
Na Pivonkovejvyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovujevyhovujenevyhovujenevyhovuje
Na Martinskejnevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovuje
Šindolkanevyhovujevyhovujenevyhovujenevyhovujevyhovujevyhovujenevyhovuje
Bugankanevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovuje

Okolie Nitry

Prameň v obci Štitáre

Nerobia rozbory. Zdroj má vynikajúci, morské oko v lese, ale nikto nevie ako je na tom s kvalitou vody výstup v dedine.

Gáborka- pri sedle pod Žibricou

Prameň pitnej vody využívaný už v dávnych dobách obyvatelmi neopevneného sídliska a hradiska na vrchole Žibrice. Archeologická lokalita. K prameňu vedie tvarová turistická značka. K prameňu sa dostanete z obce Štitáre modrou značkou smerom na Sedlo pod Žibricou. Po chvíli šliapania prídete k smerovníku Pri prameni Gáborka a odtiaľ je to už ozaj kúsok po významovej odbočke.

Informácie: Vincúr -oddelenie komunálnych činností a životného prostredia
číslo telefónu 6502 270,6502 322

Mapa - pramene v Nitre

{googleMaps lat=48.339221 long=18.098602 zoom=13 width=770px kml=http://www.nitralive.sk/images/stories/info-o-nitre/vodstvo/pramene-november-2017.kml}