Svoradov prameň - stav k 16.7.2019

Vzorka pitnej vody n e v y h o v u j e v stanovených ukazovateľoch požiadavkám NV SR číslo 354/2006 Z.z., ktorým sa stanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu.

Prameň na Kláštorskej ulici – stav k 16.7.2019

Vzorka pitnej vody n e v y h o v u j e v stanovených ukazovateľoch požiadavkám NV SR číslo 354/2006 Z.z., ktorým sa stanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu.

Prameň na Pivoňkovej ulici - stav k 29.5.2020

Vzorka pitnej vody n e v y h o v u j e v stanovených ukazovateľoch požiadavkám NV SR číslo 354/2006 Z.z., ktorým sa stanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu. Vzorka vody odobratá z prameňa na Pivoňkovej ulici nevyhovuje pre prekročenie limitu v mikrobiologických ukazovateľoch koliformné baktérie a kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C.

Prameň na Martinskej ulici - stav k 16.7.2019

Vzorka pitnej vody n e v y h o v u j e v stanovených ukazovateľoch požiadavkám NV SR číslo 354/2006 Z.z., ktorým sa stanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu.

Prameň Šindolka - stav k 29.5.2020

Vzorka pitnej vody n e v y h o v u j e v stanovených ukazovateľoch požiadavkám NV SR číslo 354/2006 Z.z., ktorým sa stanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu. Vzorka vody odobratá z prameňa Šindolka nevyhovuje pre prekročenie limitu v mikrobiologickom ukazovateli koliformné baktérie a v chemickom ukazovateli arzén.

Prameň Buganka – stav k 16.7.2019

Vzorka pitnej vody n e v y h o v u j e v stanovených ukazovateľoch požiadavkám NV SR číslo 354/2006 Z.z., ktorým sa stanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu.

PrameňRok 2013 (7.3.)Rok 2013 (11.12.)Rok 2014Rok 2015Rok 2016Marec 201728.9.201716.7.2019
Svoradovnevyhovujevyhovujenevyhovujevyhovujevyhovujevyhovujenevyhovujenevyhovuje
Na Kláštorskejvyhovujevyhovujenevyhovujenevyhovujevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovuje
Na Pivonkovejvyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovujevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovuje
Na Martinskejnevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovuje
Šindolkanevyhovujevyhovujenevyhovujenevyhovujevyhovujevyhovujenevyhovujenevyhovuje
Bugankanevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovujenevyhovuje

Okolie Nitry

Prameň v obci Štitáre

Nerobia rozbory. Zdroj má vynikajúci, morské oko v lese, ale nikto nevie ako je na tom s kvalitou vody výstup v dedine.

Gáborka- pri sedle pod Žibricou

Prameň pitnej vody využívaný už v dávnych dobách obyvatelmi neopevneného sídliska a hradiska na vrchole Žibrice. Archeologická lokalita. K prameňu vedie tvarová turistická značka. K prameňu sa dostanete z obce Štitáre modrou značkou smerom na Sedlo pod Žibricou. Po chvíli šliapania prídete k smerovníku Pri prameni Gáborka a odtiaľ je to už ozaj kúsok po významovej odbočke.

Informácie: Vincúr -oddelenie komunálnych činností a životného prostredia
číslo telefónu 6502 270,6502 322

Mapa - pramene v Nitre