ZŠ Škultétyho v Nitre: všetko o škole- história, fakty, fotogaléria, kontakt


Sídlisková škola, pre ročníky 1- 9., má 342 žiakov. Na škole máme triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka od 3. ročníka , športovú triedu so zameraním hádzaná na ročníkoch 5. – 9.

Škola je zapojená do siete škôl, ktoré realizujú program „Škola otvorená športu“, ITV, je členom národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR , Národný program boja proti drogám – pravidelne sa uskutočňujú besedy, prednášky, literárne a výtvarné súťaže k uvedenej problematike, na  škole je sídlo Školského športového strediska zameraného na minihádzanú (mladší a starší dorast), sme zapojení do Nitrianskej školskej  ligy
Škola spolupracuje s UKF v Nitre – umožňuje poslucháčom UKF vykonávať povinnú pedagogickú prax a spolupracuje s metodickým centrom v Bratislave.

V priestoroch školy sa nachádza súkromná umelecká škola ARS STUDIO.

Aktivity školy:

Žiaci majú možnosť pracovať v krúžkoch, napr.: futbalový, basketbalový, matematický, počítačový, loptové hry, literárno – dramatický , krúžok Sj, Pohybové hry – vybíjaná, futbal, Šikovníček, krúžok Aj, šikovné ruky, výtvarný krúžok, Rjazyk , príprava na prijímacie pohovory

Projekty zrealizované na škole:

Eko trieda, Dopraváčik, Átrium, Škola, ktorej to myslí, Učebňa dopravnej výchovy – Malý vodič, malý záchranár, Čarovná knižnica, Maľujeme svoju školu

Základná škola Škultétyho ulica, Nitra- panorama

Záujmové činnosti školy

Škola je zapojená do súťaží v oblasti športu, literatúry, dejepisu, anglického a nemeckého jazyka, prírodovedná súťaž pre 1. a 2. stupeň, Mladý zdravotník 1. stupeň, matematické súťaže : MAKS, Klokan , mat. olympiáda, Pytagoriáda.

Škola organizuje výstavy (jesenné plody, adventné vence, veľkonočné stolovanie, Deň Zeme, Vianoce). Aktívne sa zapája do zberu druhotných surovín. Organizuje podujatia: Mikuláš,  karneval, MDD. Škola organizuje pre žiakov plavecký a lyžiarsky výcvik, výlety a exkurzie, aktivity zamerané na kriminálnu a protidrogovú prevenciu.

Spolupráca školy:

Škola spolupracuje s Radou školy, Radou rodičov, materskými školami, strednými školami, pedagogicko – psychologickou poradňou, ZUŠ, Dominom, Mestským úradom v Nitre, Krajským školským úradom v Nitre.

Počet žiakov: 342
Počet ročníkov: 9
Adresa školy: Škultétyho 1, 949 11  Nitra
Riaditeľ školy: PaedDr. Ivan Javorník
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Jarmila Trusková
Kontakt: č. t.: 037/65 189 46
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webstránka: www.zsskultetyho.websnadno.cz

Logo školy
:

Základná škola Škultétyho ulica, Nitra- logo


Fotogaléria