Zoznam základných škôl v Nitre

Spojená katolícka škola s o.z. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda a základná škola sv. Svorada a Benedikta, Farská 43, Nitra

Základná škola, Na Hôrke 30, Nitra

Základná škola s elokovanými triedami na Alexyho 30 a Baničovej 12/, Benkova 34, Nitra

Základná škola, Nábrežie mládeže 5, Nitra

Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra

Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, Nitra

Základná škola, Beethovenova 1, Nitra

Základná škola, Sčasného 22, Nitra

Základná škola, Cabajská 2, Nitra

Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra

Základná škola, Dražovská 6, Nitra

Základná škola, Fatranská 14, Nitra

Základná škola sv. Marka, Petzwalova, Nitra

Základná škola, Škultétyho 1, Nitra

Základná škola, Topoľová 8, Nitra

Základná škola, Krčméryho 2, Nitra

Základná škola, Tulipánová 1, Nitra