Zoznam stredných škôl v Nitre


*
Gymnázium
Nitra, Golianova 68
štátne škola, Nitriansky kraj
*
Gymnázium
Nitra, Párovská 1
štátne škola, Nitriansky kraj
*
Gymnázium
Vráble, Školská 26
štátne škola, Nitriansky kraj
*
Obchodná akadémia
Nitra, Bolečkova 2
štátne škola, Nitriansky kraj
*
Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského
Nitra, Piaristická 6
Cirkevná škola, Nitriansky kraj
*
Spojená katolícka škola s o. z. GYMNÁZIUM sv. Cyrila a Metoda a Základná škola sv. Svorada a Benedikta
Nitra, Farská 19
Cirkevná škola, Nitriansky kraj
*
Spojená škola s organizačnými zložkami: STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA POTRAVINÁRSKA, Hotelová akadémia, Športové gymnázium
Nitra, Slančíkovej 2
štátne škola, Nitriansky kraj
*
Spojená škola s organizačnými zložkami: Stredná priemyselná škola potravinárska, Hotelová akadémia, ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
Nitra, Slančíkovej 2
štátne škola, Nitriansky kraj
*
Spojená škola s organizačnými zložkami: Stredná priemyselná škola potravinárska, HOTELOVÁ AKADÉMIA, Športové gymnázium
Nitra, Slančíkovej 2
štátne škola, Nitriansky kraj
*
Stredná odborná škola polytechnická
Nitra, Dvorčianska 629
štátne škola, Nitriansky kraj
*
Stredná odborná škola potravinárska
Nitra, Cabajská 6
štátne škola, Nitriansky kraj
*
Stredná odborná škola veterinárna
Nitra, Dražovská 14
štátne škola, Nitriansky kraj
*
Stredná odborná škola
Nitra, Cintorínska 4
štátne škola, Nitriansky kraj
*
Stredná odborná škola
Nitra, Levická 40
štátne škola, Nitriansky kraj
*
Stredná odborná škola
Nitra, Nábrežie mládeže 1
štátne škola, Nitriansky kraj
*
Stredná priemyselná škola stavebná
Nitra, Cabajská 4
štátne škola, Nitriansky kraj
*
Stredná priemyselná škola
Nitra, Fraňa Kráľa 20
štátne škola, Nitriansky kraj
*
Stredná zdravotnícka škola
Nitra, Farská 23
štátne škola, Nitriansky kraj
*
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS
Nitra, Vajanského 1
Súkromné škola, Nitriansky kraj
*
Súkromná stredná umelecká škola
Nitra, Škultétyho ul. 1
Súkromné škola, Nitriansky kraj
*
Súkromné konzervatórium
Nitra, Krčméryho 2
Súkromné škola, Nitriansky kraj