K 23.1.2021 žije v Nitre 77 691 obyvateľov, z toho 36 919 mužov a 40 772 žien.

Ku 31.12. 2020 žilo v meste Nitra 77 829 obyvateľov, z toho 36 993 mužov a 40 836 žien. Úbytok bol 2 299 obyvateľov a prírastok 1 824 obyvateľov.

K dátumu 2.1.2020 žilo v meste Nitra 78 353 obyvateľov. Z toho 37 273 mužov a 41080 žien. Z tohto počtu je 5 567 chlapcov a 5291 dievčat - patria sem všetci narodení po 3.1.2005. Nitra má teda o 206 občanov menej ako v roku 2019.

K začiatku januára 2019 žilo v meste Nitra 78 559 obyvateľov, čo je o 566 menej ako v roku 2019. Najviac obyvateľov – 18 638, žilo na sídlisku Klokočina, 15 161 na sídlisku Chrenová a 8 053 na sídlisku Diely. Z mestských častí bolo najväčšie Staré mesto, v ktorom býva 12 145 obyvateľov a Zobor s 7379 obyvateľmi.

K dátumu 2.1.2018 žilo v meste Nitra 79 125 obyvateľov, z toho 37 748 mužov a 41 377 žien.

K dátumu 2.1.2017 žilo v meste Nitra 79 472 obyvateľov, z toho 37 936 mužov a 41 536 žien.

K 2.1.2016 žilo v meste Nitra 80 130 obyvateľov. Klesajúci trend sa teda opakuje.

K 1.1.2015 mala Nitra 80 524 obyvateľov, k 1.1.2014 to bolo 80 947 obyvateľov s trvalým pobytom v Nitre.

Začiatkom roka 2013 bývalo v meste 81 351 ľudí, k 1.6.2012 to bolo 81 600 ľudí a ak sa pozrieme na rok 2010 tak k 1. januáru žilo v Nitre 82 661 ľudí. Tieto informácie sú z mestskej matriky.